15. in 16. maja 2023 je v Ljubljani na Fakulteti za elektrotehniko potekalo prvo srečanje projekta CODIL. Na uvodnem srečanju se je zbralo (6) projektnih partnerjev skupaj s predstavniki slovenskega Ministrstva za digitalno preobrazbo, da bi razpravljali in začeli izvajati projektne dejavnosti.

Projekt COVID-Distrupted Regional Innovation Ecosystems (CODIL) obravnava skupna vprašanja regionalnega razvoja, ki jih je prinesla pandemija COVID-19, zaradi katere morajo evropske regije nadgraditi in prilagoditi svoje lokalne inovacijske ekosisteme, da bi se lahko odzvale na spremenjene inovacijske vzorce. S pregledom in prilagoditvijo regionalnih razvojnih politik bo projekt izboljšal izvajanje več instrumentov politike na področju pametnejše Evrope.

Projekt se financira v okviru programa EU Interreg 2021-2027, in sicer za obdobje štirih let.

Po uradni uvodni predstavitvi delovnega načrta projekta s strani Univerze v Ljublajni – vodje projekta, so partnerji iz Irske, Romunije, Finske, Francije, Španije in Slovenije razpravljali o glavnih interesnih vprašanjih in prvih projektnih aktivnostih. O digitalnih politikah na nacionalni ravni v Sloveniji je spregovorilo slovensko ministrstvo za digitalno preobrazbo. Interdisciplinarni pristop k regionalni digitalni preobrazbi je bil obravnavan na študijskem primeru Fakultete za elektrotehniko skupaj s pregledom najboljših praks.

Ob koncu srečanja so bile določene prednostne naloge in nadaljnji ukrepi za izvajanje.

Komentirajte