Sodelavci LTFE in LMMFE

prof. dr. Janez Bešter

prof. dr. Janez Bešter

predstojnik Laboratorija za multimedijo (LMMFE)

prof. dr. Andrej Kos

prof. dr. Andrej Kos

Predstojnik Laboratorija za telekomunikacije (LTFE)

prof. dr. Beno Pehani

prof. dr. Beno Pehani

Bivši predstojnik laboratorija, zunanji sodelavec

izr. prof. dr. Matevž Pogačnik

izr. prof. dr. Matevž Pogačnik

Vodja skupine Multimedija

viš. pred. mag. Janez Sterle

viš. pred. mag. Janez Sterle

Raziskovalec

viš. pred. dr. Matevž Pustišek

viš. pred. dr. Matevž Pustišek

Višji predavatelj

izr. prof. ddr. Iztok Humar

izr. prof. ddr. Iztok Humar

Predstojnik laboratorija za osnove elektrotehniko in raziskovalec

mag. Franci Katrašnik

mag. Franci Katrašnik

Raziskovalec z magisterijem

Andrej Bajželj

Andrej Bajželj

Tehnični sodelavec

mag. Primož Brajnik

mag. Primož Brajnik

Raziskovalec

Gregor Burger

Gregor Burger

Raziskovalec

Jaka Cijan

Jaka Cijan

Raziskovalec

Franc Drobnič

Franc Drobnič

Raziskovalec

Robert Grdadolnik

Robert Grdadolnik

Programer, tehnični sodelavec

doc. dr. Jože Guna

doc. dr. Jože Guna

Docent

Nina Hlebec

Nina Hlebec

Raziskovalka in razvijalka projektov

Brigita Jamnik

Brigita Jamnik

Samostojna strokovna sodelavka

Simon Kastelic

Simon Kastelic

Raziskovalec

mag. Luka Koršič

mag. Luka Koršič

Raziskovalec

mag. Roman Kotnik

mag. Roman Kotnik

Projektni vodja

Matej Kren

Matej Kren

Mladi raziskovalec

mag. Luka Mali

mag. Luka Mali

Vodja laboratorija MakerLab

Jernej Mihelj

Jernej Mihelj

Mladi raziskovalec

Marina Medvešček

Marina Medvešček

Samostojna strokovna sodelavka

mag. Marko Papić

mag. Marko Papić

Vodja razvojnih projektov

as. Klemen Pečnik

as. Klemen Pečnik

Vodja multimedijskega centra

Anže Pratnemer

Anže Pratnemer

Vodja razvoja rešitev za digitalno učenje

doc. dr. Urban Sedlar

doc. dr. Urban Sedlar

Docent in raziskovalec

doc. dr. Emilija Stojmenova Duh

doc. dr. Emilija Stojmenova Duh

Znanstveni sodelavec

Irena Suhadolc

Irena Suhadolc

Strokovna sodelavka

Argene Superina

Argene Superina

Samostojna strokovna delavka

viš. pred. mag. Andrej Štern

viš. pred. mag. Andrej Štern

Asistent z magisterijem

Jure Trilar

Jure Trilar

Raziskovalec in razvijalec projektov

dr. Mojca Volk

dr. Mojca Volk

Docentka in raziskovalka

Veronika Zavratnik

Veronika Zavratnik

Raziskovalka in razvijalka projektov

mag. Rok Žurbi

mag. Rok Žurbi

Vodja rešitev za digitalno učenje

Med leti je veliko odličnih sodelavcev prešlo skozi naša dva laboratorija. Večina jih je v različnih podjetjih našla nova delovna mesta, enega od njih, Janez Leskovca pa žal ni več med nami.

Študenti

 • Žana Juvan
 • Anže Zadravec
 • Maša Egart
 • Aljaž Martinčič
 • Klemen Babuder
 • Jure Idzig
 • Maj Vilfan
 • Jure Kopitar
 • Žan Črnivec
 • Dejan Dolenc
 • Janez Cimerman
 • Gal Pavlin
 • Leon Štefanič Južnič
 • Jan Turk
 • Tim Kambič
 • Žiga Brinšek
 • Ana Berkopec
 • Andrej Kokalj
 • Vid Čermelj
 • Tim Jeršič
 • Martin Kozmelj
 • Peter Bizjak Aleksander
 • Gašper Kirbiš
 • Anže Kožar
 • Vid Stropnik

Zunanji sodelavci

 • mag. Uroš Bajželj, univ. dipl. inž. el.
 • mag. Marko Bohanec, univ. dipl. inž. el.
 • Ivana Brajović, univ. dipl. inž. el.
 • Domen Dolenc
 • mag. Andrej Gregorc, univ. dipl. geog.
 • Dušan Kozic, univ. dipl. inž. el.
 • Mišo Lubarda
 • dr. Klemen Peternel, univ. dipl. inž. el.
 • dr. Tine Stegel, univ. dipl. inž. el.
 • Maks Šuštar, univ. dipl. inž. el.
 • Goran Tomšič

Članstvo v organizacijah

Slovenske organizacije:
 • EZS, Elektrotehniška zveza Slovenije
 • Go6 – Slovenska iniciativa za prehod na IPv6
 • Programski in organizacijski odbor delavnic in simpozijev VITEL
 • MIDEM, Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in material
 • SIST, Slovenski inštitut za standardizacijo
 • SIKOM, Slovensko društvo za elektronske komunikacije
 • Študijska skupina za standardizacijo ITU-T
 • SDVD, Slovensko društvo za visokošolsko didaktiko
 • ZOTKS, Zveza za tehnično kulturo Slovenije
 • SRIP, Pametna mesta in skupnostu
 • Horizontalna mreža IKT
Mednarodne organizacije: