Sodelavci LTFE in LMMFE

prof. dr. Janez Bešter

prof. dr. Janez Bešter

predstojnik Laboratorija za multimedijo (LMMFE)

prof. dr. Andrej Kos

prof. dr. Andrej Kos

Predstojnik Laboratorija za telekomunikacije (LTFE)

prof. dr. Beno Pehani

prof. dr. Beno Pehani

Bivši predstojnik laboratorija, zunanji sodelavec

prof. dr. Tomaž Slivnik

prof. dr. Tomaž Slivnik

zaslužni upokojeni profesor

izr. prof. dr. Matevž Pogačnik

izr. prof. dr. Matevž Pogačnik

Vodja skupine Multimedija

doc. dr. Matevž Pustišek

doc. dr. Matevž Pustišek

Docent

mag. Franci Katrašnik

mag. Franci Katrašnik

Raziskovalec z magisterijem

Andrej Bajželj

Andrej Bajželj

Tehnični delavec

Gregor Balkovec

Gregor Balkovec

Tehnični delavec

mag. Primož Brajnik

mag. Primož Brajnik

Raziskovalec z magisterijem

Gregor Burger

Gregor Burger

Raziskovalec

Jay Bojič Burgos

Jay Bojič Burgos

Mladi raziskovalec

dr. Nina Cvar

dr. Nina Cvar

Docentka

Franc Drobnič

Franc Drobnič

Raziskovalec

Robert Grdadolnik

Robert Grdadolnik

Tehnični delavec

izr. prof. dr. Jože Guna

izr. prof. dr. Jože Guna

Izredni profesor

Tjaša Jereb

Tjaša Jereb

Raziskovalka

Simon Kastelic

Simon Kastelic

Raziskovalec

dr. Matej Kren

dr. Matej Kren

Asistent z doktoratom

mag. Luka Mali

mag. Luka Mali

Vodja laboratorija MakerLab

as. Klemen Pečnik

as. Klemen Pečnik

Vodja multimedijskega centra

Matej Rabzelj

Matej Rabzelj

Mladi raziskovalec

doc. dr. Urban Sedlar

doc. dr. Urban Sedlar

Docent in raziskovalec

Simona Stojanova

Simona Stojanova

Samostojna strokovna delavka VII/2 (II)

izr. prof. dr. Emilija Stojmenova Duh

izr. prof. dr. Emilija Stojmenova Duh

Izredna profesorica

Irena Suhadolc

Irena Suhadolc

Poslovna sekretarka VII/1

Argene Superina

Argene Superina

Samostojna strokovna delavka VII/2 (II)

Leon Štefanić Južnič

Leon Štefanić Južnič

Raziskovalec

viš. pred. dr. Andrej Štern

viš. pred. dr. Andrej Štern

Asistent z doktoratom

dr. Jure Trilar

dr. Jure Trilar

Asistent - raziskovalec z doktoratom

mag. Jure Verhovnik

mag. Jure Verhovnik

Samostojni strokovni delavec VII/2 (II)

doc. dr. Mojca Volk

doc. dr. Mojca Volk

Znanstvena sodelavka

Anže Zadravec

Anže Zadravec

Tehnični delavec

V letih je veliko odličnih sodelavcev prešlo skozi naša dva laboratorija. Večina jih je v različnih podjetjih našla nova delovna mesta, enega od njih, Janez Leskovca, pa žal ni več med nami.

Študenti

 • Gašper Pirnat
 • Tijana Krutil
 • Peter Brodnik
 • Maja Trobovšek
 • Simon Klavžar
 • Luka Žager Đurić
 • Valeriya Koval
 • Nataša Božič
 • Pia Golob
 • Anže Glušič
 • Aljaž Martinčič
 • Nejc Jager
 • Mark Breznik
 • Amadej Vidic
 • Sabina Oražem
 • Aleksander Hrastič
 • Erik Mažgon
 • Anja Zupan
 • Neža Grdadolnik
 • Eva Vidmar
 • Rok Torkar
 • Kaj Gril
 • Ajda Košorok
 • Tim Vivoda
 • Peter Brodnik
 • Gašper Vrabič
 • Mateja Ferk

Zunanji sodelavci

 • Marina Medvešček
 • Roman Kotnik
 • Boris Nemanič
 • Vid Stropnik
 • mag. Marko Bohanec, univ. dipl. inž. el.
 • Ivanka Brajović, univ. dipl. inž. el.
 • Domen Dolenc
 • mag. Andrej Gregorc, univ. dipl. geog.
 • Dušan Kozic, univ. dipl. inž. el.
 • dr. Klemen Peternel, univ. dipl. inž. el.
 • dr. Tine Stegel, univ. dipl. inž. el.
 • Maks Šuštar, univ. dipl. inž. el.
 • Goran Tomšič
 • Veronika Zavratnik, mag. etn. in kult. antrop.
 • Vid Čermelj
 • Jan Turk
 • Klemen Babuder
 • Jaka Cijan
 • Luka Koršič
 • Rok Žurbi
 • prof. ddr. Iztok Humar
 • mag. Marko Papić

Članstvo v organizacijah

Slovenske organizacije:
 • EZS, Elektrotehniška zveza Slovenije
 • Go6 – Slovenska iniciativa za prehod na IPv6
 • Programski in organizacijski odbor delavnic in simpozijev VITEL
 • MIDEM, Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in material
 • SIST, Slovenski inštitut za standardizacijo
 • SIKOM, Slovensko društvo za elektronske komunikacije
 • Študijska skupina za standardizacijo ITU-T
 • SDVD, Slovensko društvo za visokošolsko didaktiko
 • ZOTKS, Zveza za tehnično kulturo Slovenije
 • SRIP, Pametna mesta in skupnostu
 • Horizontalna mreža IKT
Mednarodne organizacije: