Idejna zasnova in postavitev pilota ekosistema interneta stvari za energetsko vodenje stavb

Idejna zasnova in postavitev pilota ekosistema interneta stvari za energetsko vodenje stavb

Energetska sanacija stavb

embrAIsme

embrAIsme

Izboljšanje pogojev in politik za MSP pri uvajanju umetne inteligence

Digital Rural

Digital Rural

Izboljšanje politik pametnih vasi in digitalne preobrazbe podeželja

WBNET

WBNET

Mreža centrov kratkih regionalnih študijskih programov v državah Zahodnega Balkana

5G SITACOR

5G SITACOR

5G sredozemsko-baltski koridor

5G Adria

5G Adria

Čezmejna uvedba omrežja 5G

Circular DigiBuild

Circular DigiBuild

Novi pristopi v gradbeništvu

SMART ERA

SMART ERA

Pametna skupnostna preobrazba evropskega podeželja

Animirani kretalec slovenskega znakovnega jezika

Animirani kretalec slovenskega znakovnega jezika

Polavtomastko tolmačenje za omejeno besedišče

KIVAOS

KIVAOS

Kibernetska varnost obrambnih sistemov in kritičnih infrastruktur

NATO DIANA

NATO DIANA

Pospeševalnik inovacij na področju obrambe za severni Atlantik

PASEI II

PASEI II

Protection of Autonomous Systems Against Enemy Interference – Phase II

CODIL

CODIL

Post-COVID regionalni inovacijski ekosistemi

INDY

INDY

Energy Independent and Efficient Deployable Military Camps

ThinkXR

ThinkXR

Vzpostavljanje novih modulov poučevanja na področju obogatene in navidezne resničnosti

Analiza konceptualnih zasnov informacijske in tehnične sistemske podpore invalidom za povečanje socialne vključenosti

Analiza konceptualnih zasnov informacijske in tehnične sistemske podpore invalidom za povečanje socialne vključenosti

Tehnologija za vse

SmartCommUnity

SmartCommUnity

Nadgradnja koncepta pametnih vasi v smeri nadnacionalne in v EUSALP integrirane pametne skupnosti v Alpah

ULTRA

ULTRA

Kibernetska varnost

ULTRA

ULTRA

Vseživljenjsko učenje in mikrokrediti

CODECS

CODECS

Povečanje koristi digitalizacije kmetijstva preko spodbudnih digitalnih ekosistemov

HyPro4ST

HyPro4ST

Inovacije trajnostnega turizma s hibridnim projektnim vodenjem

Snemanje posegov za zdravljenje aritmije srca

Snemanje posegov za zdravljenje aritmije srca

Uporaba multimedijskih tehnologij za izobraževanje kardiologov

Context Broker

Context Broker

Razvojno sodelovanje

Decentralizirane rešitve za digitalizacijo industrije ter pametnih mest in skupnosti

Decentralizirane rešitve za digitalizacijo industrije ter pametnih mest in skupnosti

Raziskovalni program

Izpostavljenost sodobnih informacijsko-komunikacijskih infrastruktur kibernetskim napadom

Izpostavljenost sodobnih informacijsko-komunikacijskih infrastruktur kibernetskim napadom

Kibernetska varnost

The Public Link

The Public Link

Pametna lokalna uprava

ERUDITE 2.0

ERUDITE 2.0

Digitalna orodja in storitve

Spletna dostopnost pomaga vsem

Spletna dostopnost pomaga vsem

Omogočanje in merjenje spletne dostopnosti

Zgodbe prostorov – prostori zgodb

Zgodbe prostorov – prostori zgodb

Prototip mobilne aplikacije

Grow Slovenia with Google

Grow Slovenia with Google

Digitalna znanja in spretnosti za sodobni trg dela

P2P sodelovanje z Iraškim upravnim območjem Basra

P2P sodelovanje z Iraškim upravnim območjem Basra

Spodbujanje zaposlitvenih možnosti z izmenjavo dobrih praks in aktivnim sodelovanjem

P2P sodelovanje z Iraškim upravnim območjem Al Anbar

P2P sodelovanje z Iraškim upravnim območjem Al Anbar

Spodbujanje razvoja kmetijstva z izmenjavo dobrih praks in aktivnim sodelovanjem

SMART AGRO GRAPE

SMART AGRO GRAPE

Digitalna platforma za vinogradnike

Smartel

Smartel

Improving the process of education through the development of e-learning multimedia platform and smart classrooms

IoT platforma in storitve za pametna mesta

IoT platforma in storitve za pametna mesta

Gradniki prihodnosti

REALIS UX

REALIS UX

Industrijski projekt

DARS-REALIS

DARS-REALIS

Industrijski projekt

VTech

VTech

Modernizacija Univerz zahodnega Balkana z uporabo tehnologij navidezne resničnosti

Corona

Corona

Tehnologije porazdeljenih evidenc v kolaborativni robotiki za nizko-energetsko ekonomijo naprav v proizvodnih okoljih

MER

MER

Modeliranje izobraževalnega robota

Vpliv četrte in pete industrijske revolucije na življenje invalidov

Vpliv četrte in pete industrijske revolucije na življenje invalidov

Tehnologija za vse

EUHubs4Data

EUHubs4Data

Evropska zveza podatkovno usmerjenih inovacijskih vozlišč

CyberLab

CyberLab

Odprta platforma za spremljanje kibernetske varnosti

4P DIH

4P DIH

Digitalno za vse: vključujoča in uspešna digitalna transformacija

DigiFed

DigiFed

Zveza digitalnih inovacijskih središč (DIH) za uveljavljanje digitalnih tehnologij v Evropskih MSP

CARPE DIGEM

CARPE DIGEM

Digitalni inovativni ekosistemi za hitrejši razvoj obrobnih delov Evrope

DIGITAL REGIONS

DIGITAL REGIONS

Digitalna transformacija in Industrija 4.0

ICT4QoL

ICT4QoL

Informacijsko komunikacijske tehnologije za kakovostno življenje

AdaHon

AdaHon

Distribuiran prilagodljiv »Honeypot« za klasifikacijo profilov kibernetskih napadalcev

Nevidno življenje odpadkov

Nevidno življenje odpadkov

Razvoj etnografsko utemeljene rešitve za upravljanje z odpadki v gospodinjstvih

5G Varnost

5G Varnost

Razvoj 5G ehnologij za potrebe javne varnosti

Nio8

Nio8

Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti

Nio9

Nio9

IKT v pedagoških študijskih programih UL

Omrežni teleskop

Omrežni teleskop

Spremljanje slabo vidnih dogodkov na Internetu

LiveRUR

LiveRUR

Raziskovalni koncept živih laboratorijev na podeželskih področjih

SaMBA

SaMBA

Trajnostne mobilnostne prakse v Alpski regiji

EuCNC

EuCNC

Mednarodna konferenca

Smart Villages

Smart Villages

Pametna digitalna transformacija vasi v Alpskem prostoru

KulTura

KulTura

Tudi dediščina Jaske in Črnomlja je lahko 'cool'. Za vse.

TOUREST

TOUREST

Tourism Water Management for Sustainable ADRION Coastal Areas

EkoSMART

EkoSMART

Univerzalna arhitektura pametnega mesta

ERUDITE

ERUDITE

Odprto inoviranje širokopasovnih storitev

FabLab – Ustvarjalni laboratoriji

FabLab – Ustvarjalni laboratoriji

Referenčna nacionalna mreža ustvarjalnih prototipnih laboratorijev FabLab za dvig inovativnosti regije

MakerLab

MakerLab

Odprti laboratorij na Fakulteti za elektrotehniko

Proof of Existence

Proof of Existence

Dokazilo o obstoju dokumentov z uporabo blokovnih verig

ITKT slovar

ITKT slovar

Slovar telekomunikacijskih in informacijsko-komunikacijskih pojmov

SWETHER

SWETHER

Električno stikalo podprto z Ethereum blokovno verigo

DIMTV

DIMTV

Razvoj in implementacija učnega načrta multimedije in digitalne TV

Sistem za rehabilitacijo preciznih gibov zgornjih okončin v okolju navidezne resničnosti

Sistem za rehabilitacijo preciznih gibov zgornjih okončin v okolju navidezne resničnosti

Razvoj interaktivne igre v svetu virtualne resničnosti

Interaktivna aplikacija za haptičnega rehabilitacijskega robota

Interaktivna aplikacija za haptičnega rehabilitacijskega robota

Razvoj interaktivne igre za področje rehabilitacije

E-CHO

E-CHO

Digitalizacija učenja in deljenja znanja v poslovnih okoljih

Interaktivni e-učbeniki Rokus-Klett

Interaktivni e-učbeniki Rokus-Klett

Razvoj in zagotavljanje Rokus-Klett LMS

Egradiva.si

Egradiva.si

Spletna učilnica in e-učbeniki za osnovne in srednje šole

Bilaterala: Normal University, Peking, Kitajska – Univerza v Ljubljani

Bilaterala: Normal University, Peking, Kitajska – Univerza v Ljubljani

Spremljanje fizičnega zdravja mladostnikov v realnem času s pomočjo novih nosljivih naprav z arhitekturami varnega interneta stvari

IoT za Pametna mesta in skupnosti

IoT za Pametna mesta in skupnosti

Internet stvari za strateška razvojna in inovacijska parterstva

Športna aplikacija v svetu nadgrajene resničnosti (AR)

Športna aplikacija v svetu nadgrajene resničnosti (AR)

Razvoj AR interaktivne aplikacije za področje športa

Interaktivna HBBTV aplikacija  RTV4D

Interaktivna HBBTV aplikacija RTV4D

Razvoj interaktivne aplikacije za pametne TV sprejemnike

Mobilna aplikacija RTV4D

Mobilna aplikacija RTV4D

Razvoj mobilne aplikacije za ogled TV in radijskih vsebin

Erasmus+ DBTT-MS

Erasmus+ DBTT-MS

Magistrski študijski programi s področja digitalne TV in multimedije

Algoritmi in optimizacijski postopki v telekomunikacijah

Algoritmi in optimizacijski postopki v telekomunikacijah

Raziskovalni program

Razvoj signalizacijskih protokolov

Razvoj signalizacijskih protokolov

za Iskratel, d.o.o.

STORY

STORY

Dodana vrednost shranjevanja energije v distribuiranih sistemih

SCORE2020

SCORE2020

Podporni centri odprtega spletnega izobraževanja in MOOC v regijah Evrope 2020

EU Erasmus+ OnCreate

EU Erasmus+ OnCreate

Dobre prakse in orodja za sodelovanje preko virtualnih ustvarjalnih procesov

VET4APPS

VET4APPS

Strateško partnerstvo za razvoj inovativnih odprtih izobraževalnih virov za poklicno izobraževanje razvijalcev mobilnih aplikacij

UNCAP

UNCAP

Vseprisotna interoperabilna nega za starejše prebivalstvo

FI-STAR

FI-STAR

DeStress Assistant

ARCADIA

ARCADIA

A Novel Reconfigurable By Design Highly Distributed Applications Development Paradigm Over Programmable Infrastructure

NEXES

NEXES

NEXt generation Emergency Services

GEN6

GEN6

Governments ENabled with IPv6

Razvoj G3PLC GW/DC

Razvoj G3PLC GW/DC

Komunikacijske storitve in web uporabniški vmesnik za G3PLC GW/DC

Engage

Engage

High Speed Broadband for Rural Europe

Gnezdo

Gnezdo

Senzorska platforma za pametno mesto

TV-WEB

TV-WEB

Zmanjševanje digitalne ločnice v jugovzhodni Evropi z uporabo omrežij digitalne prizemne televizije

DriveGreen

DriveGreen

Razvoj aplikacije za spodbujanje eko-vožnje pri prehodu v nizkoogljično družbo

SIVA

SIVA

Izboljševanje dostopnosti širokopasovnih storitev