Februarja nas je med drugim razveselila novica, da je bil naš članek o politikah pametnih vasi objavljen v MDPI Sustainability. V prispevku je poudarjena vloga razvoja podeželja, temu pa sledita obsežen pregled in sinteza politik razvoja podeželja, ki so tesno povezane s konceptom pametnih vasi.

Namen prispevka je prispevati k obogatitvi akademskega znanja s tega področja, sistematizirati vse politike in se osredotočiti na njihovo proučevanje in analizo. Politike, projekti in ukrepi, ki smo jih preučili, so razdeljeni na šest področij, pomembnih za razvoj podeželja:

  • Odseljevanje in staranje prebivalstva
  • Podnebne spremembe in okoljske storitve
  • Sprememba proizvodnje in diverzifikacija podeželskega gospodarstva
  • Infrastruktura in osnovne storitve
  • Digitalna preobrazba in premostitev vrzeli med podeželjem in mestom
  • Socialni vidik bivanja

Zbrali smo podatke, vključno z obsežnim pregledom literature in spletno raziskavo o obstoječih in prihodnjih politikah razvoja podeželja po letu 2020. Raziskava je potekala v sodelovanju projektnih partnerjev iz šestih držav članic EU iz Območja Alp: Avstrije, Francije, Nemčije, Italije, Slovenije in Švice. Na podlagi preučenih politik, projektov in ukrepov smo podali ključne ugotovitve glede politik in priporočila za prihodnost.

Ugotovili smo, da je zaradi večje privlačnosti podeželskih vasi pametna preobrazba na podeželju nujna za razvoj trajnostnih pametnih vasi. Zato je tako pomembno, da se ideja pametnih vasi vključi v politike razvoja podeželja. Poleg tega bi bilo treba vzpostaviti integrirane sheme financiranja za razvoj pristopa pametnih vasi. Poudarjamo tudi pomen razvoja tega pristopa kot načina prikazovanja privlačnosti gorskih in podeželskih območij za bivanje, saj to omogoča povezovanje in mreženje z ljudmi ter priložnosti za nove zaposlitve. Politike na področju digitalne infrastrukture so v tem pogledu bistveni pogoji za razvoj pametnih vasi.

 

Avtorice in avtorji: Simona Stojanova, Gianluca Lentini, Peter Niederer, Thomas Egger, Nina Cvar, Andrej Kos, Emilija Stojmenova Duh

Dostop do članka

Komentirajte