Kategorija

Drugo

Inovativnost in podjetništvo na podeželju

Objavil | Drugo | Ni komentarjev

V sredo, 27. 2. 2019, smo se v Zgornji Kungoti udeležili posveta z naslovom ‘Podjetništvo in kmetijstvo z izzivi v razvojnih potencialih Slovenskih Goric’. Predstavili smo del aktivnosti, ki potekajo v sklopu projektov Interreg Alpine Space Pametne vasi (Smart Villages) in Horizon 2020 Liverur: živi laboratorij kot raziskovalni in poslovni model za razvoj podeželja, pri katerih občina Kungota sodeluje kot testno območje.

Preberi več

Pametne vasi za prihodnost

Objavil | Drugo | Ni komentarjev

Iz Evropskega parlamenta prihajajo odlične novice! Za finančno perspektivo 2021–2027 Odbor za regionalni razvoj v Evropskem parlamentu (REGI) predlaga 13,5 milijarde evrov za razvoj podeželskih območij, od tega 2,4 milijarde za razvoj pametnih vasi.

V Laboratoriju za telekomunikacije smo na tem področju že zelo aktivni, največ v sklopu projektov Smart Villages in LiveRUR. Aktivno sodelujemo z več lokalnimi skupnostmi in se povezujemo z drugimi akterji, ki so dejavni na področju (pametnega) razvoja podeželja. Ena izmed uspešnejših povezav poteka z LAS Posavje, ki je eden od petih partnerjev projekta Pametne vasi za jutri.

Sredstva, ki bodo namenjena temu področju, bodo omogočila nadgradnjo pilotnih projektov in povečanje pozitivnega vpliva rezultatov. Veselimo se nadaljnjega dela!    

Mednarodni dan žensk in deklet v znanosti

Objavil | Drugo | Ni komentarjev

11. februar je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila za mednarodni dan žensk in deklet v znanosti.

Napredek pri uresničevanju zadanih ciljev za bolj uravnoteženo in vključujočo znanost na področju enakosti spolov v znanosti je sicer tako v Sloveniji kot tudi v EU še vedno prepočasen. Čeprav je skupno število žensk diplomantk terciarnega izobraževanja v Sloveniji že preseglo število moških diplomantov (v letu 2017 je diplomiralo 54 odstotkov žensk) in je število doktorandk že skoraj izenačeno s številom doktorandov, pa se v akademski karieri delež žensk zniža na okoli 17 odstotkov. Podoben trend velja v Evropi.

Preberi več