Kategorija

Drugo

Girls Go Circular – program spodbujanja udeležbe deklet na digitalnem in podjetniškem področju

Objavil | Drugo | Ni komentarjev

Spletni program učenja o krožni ekonomiji Girls Go Circular bo prispeval k zmanjševanju razlik med spoloma na digitalnem področju, še posebej v državah, ki so opredeljene kot skromne in zmerne inovatorke (glede na European Innovation Scoreboard).
V programu lahko sodelujejo vse šole v ciljnih državah (južno- in vzhodnoevropske države), udeležijo pa se ga lahko vse učenke in učenci ter dijakinje in dijaki med 14. in 18. letom starosti (program je prvenstveno namenjen dekletom, a odprt tudi za prijave fantov).

Preberi več

Pametni zabojnik za smeti

Objavil | Drugo | Ni komentarjev

V okviru mednarodnega projekta Nevidno življenje odpadkov so študentje Fakultete za elektrotehniko pod mentorstvom doc. dr. Jožeta Gune iz Laboratorija za multimedijo razvili pametni zabojnik za smeti. Ta prek povezave s telefonom zazna uporabnika, ko se mu približa, ter s pomočjo vgrajenih senzorjev izmeri količino in težo odloženih smeti ter podatek izpiše na zaslonu.

Preberi več

Inovativna uporaba IKT v visokem šolstvu: izzivi in priložnosti

Objavil | Drugo | Ni komentarjev

Zaradi znanih razmer, povezanih z boleznijo covid-19, je konferenca v celoti potekala v virtualni obliki. 78 predavanj uglednih mednarodnih in domačih predavateljev v plenarnih in štirih paralelnih sekcijskih delih z devetimi moderatorji in več kot 300 udeleženci je v dveh dneh potekalo na daljavo, sodelujoči pa so delili zlasti izkušnje in dobre prakse smiselne uporabe IKT v pedagoškem procesu.

Preberi več

Interregov projekt Carpe Digem uvrščen v veljavni načrt razvojnih programov 2020–2023

Objavil | Drugo | Ni komentarjev

Interregov projekt ‘Ekosistem digitalne preobrazbe Carpe Digem’, ki ga Univerza v Ljubljani izvaja v sodelovanju z devetimi projektnimi partnerji iz Francije, Španije, Irske, Bolgarije, Portugalske, Irske ter z Ministrstvom za javno upravo na način mednarodnega konzorcija, je vladni odbor za državno ureditev in javne zadeve uvrstil v veljavni načrt razvojnih programov 2020–2023.

Preberi več

Rezultati razpisa DigiFed za financiranje razvoja tehnologij v evropskih malih in srednje velikih podjetjih

Objavil | Drugo | Ni komentarjev

Oddanih je bilo 95 prijav, 74 je bilo popolnih, 72 pa upravičenih do sodelovanja. Od teh je bilo 48 samostojnih prijav ter 24 prijav podjetij v paru.  Za sofinanciranje je bilo izbranih 22 podjetij v okviru 15 projektov iz celotne Evrope. V natečaju je skupno sodelovalo tudi 11 slovenskih podjetij. Uspešno je bilo 1 slovensko podjetje, 1 pa je na rezervnem seznamu.

Preberi več

Konferenca Pametna mesta prihodnosti

Objavil | Drugo | Ni komentarjev

Dr. Emilija Stojmenova Duh bo na konferenci v predavanju najprej prikazala možnosti financiranja in subvencij na področju pametnih mest, nato pa bo predstavila še, kako lahko mesta najlažje določijo prioritetna področja za digitalizacijo z upoštevanjem ekonomskega, družbenega in okoljskega učinka.

Preberi več