Ker je od srečanj “v živo” minilo že skoraj dve leti, so se partnerji Interreg projekta Carpe Digem strinjali, da je, skladno z upoštevanjem vseh, t.i. Covid varnostnih smernic, primerno, da se organizira dvodnevno srečanje v Bruslju kot najprimernejši točki za večino partnerjev v smislu dostopnih letalskih povezav v pogojih pandemije.

Tako smo se partnerji med devetim in desetim novembrom intenzivno posvetili pregledu stanja na projektu, s predstavitvijo t.i. prioritet, ciljev in dejavnosti vsakega od partnerjev. Poleg evalvacije stanja smo pozornost namenili še organizaciji t.i. izmenjav osebja ter t.i. izmenjav strokovnjakinj in strokovnjakov, izmenjali smo izkušnje ter identificirali nadaljnje korake za uspešno zasledovanje digitalne transformacije podeželja.

Slovenska partnerja, Fakulteta za elektrotehniko ter Ministrstvo za javno upravo, sta skladno z opredelitvijo svojih nalog, uspešno predstavila svoje dosedanje delo, pri čemer gre v letošnjem letu izpostaviti zlasti razvoj Modela virtualne degustacije vin in Orodja za merjenje digitalne zrelosti območij ter drugih, t.i. presečnih projektnih aktivnosti, ki vse po vrsti naslavljajo in predlagajo rešitve, predvsem pa dobre prakse digitalne transformacije.

Komentirajte