Novembra 2021 je pri ugledni založniški hiši De Gruyter izšla naša knjiga z naslovom »Blockchain – Technology and Applications for Industry 4.0, Smart Energy, and Smart Cities«, https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110681130/html.

Avtorji so Matevž Pustišek in Andrej Kos s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani ter Nataša Živić z Univerze v Siegnu, Nemčija.

Knjiga je namenjena inženirjem, raziskovalcem, znanstvenikom, tehničnim in finančnim svetovalcem, investitorjem ter zvedavim študentom.

Komentirajte