mag. Primož Brajnik

Raziskovalec z magisterijem
univ. dipl. inž. el.

+386 1 4768 100
primoz.brajnik@ltfe.org