V sodelovanju z Beletrino in Geodetskim inštitutom Slovenije v okviru projekta Zgodbe prostorov-prostori zgodb razvijamo visokoinovativno mobilno aplikacijo, ki temelji na lokaliziranih vsebinah petih slovenskih občin. Projekt, ki bo vzpostavil tudi izhodišče za dolgoročno izgradnjo informacijske platforme za razvoj množice sodobnih digitalnih storitev v panogi kulturnega turizma, zasleduje prepričanje, da lahko tesna povezava med prostorom in nesnovno kulturno dediščino – ljudskim izročilom, kot so bajke, basni, pripovedi, izreki, pregovori, urbane legende, znanja, veščine in tudi (sodobna) literatura – s pomočjo napredne tehnologije ponudi kakovosten, predvsem pa celosten digitalni izdelek, ki bo pospešil razvoj obstoječih in novih destinacij kulturnega turizma tako v Sloveniji kot globalno, svojo rabo pa lahko najde tudi v okviru sektorja izobraževanja in usposabljanja. Za prihodnost turistične destinacije sta namreč trajnostna mobilnost in pripovedništvo del ključnih strateških smernic razvoja vključujoče ter na trajnosti temelječi družbi. Tako lahko z minimalnim vplivom na okolje obiskovalke in obiskovalci doživijo izbrano destinacijo, se z njo povežejo ni in si za raziskovanje okolice vzamejo več časa. Pripovedništvo prav tako pomaga, da zgodbe, ki jih obiskovalci ob tem spremljajo in v katerih aktivno participirajo, ustvarjajo dolgoročnejšo povezanost s prostorom, željo po daljšem bivanju na izbrani destinaciji in boljšim razumevanjem lokalnega okolja. Po drugi strani pa namensko vključevanje novih tehnologij v turistične produkte omogoča občinam, da na hitrejši in ugodnejši način pridejo do večjega števila obiskovalk in obiskovalcev. Z razvojem prototipa mobilne aplikacije ZP-PZ spodbujamo radovednost, ustvarjalno razmišljanje, ne nazadnje pa tudi kognitivno fleksibilnost.

Ime projekta: Zgodbe prostorov – prostori zgodb

Partnerji:

  • Beletrina, Zavod za založniško dejavnost (prijavitelj)
  • Geodetski inštitut Slovenije
  • Fakulteta za elektrotehniko, UL