Glavni cilj projekta VTECH je uvedba koncepta virtualnih tehnologij na univerzah zahodnega Balkana kot orodje za pospeševanje modernizacije univerz, hkrati pa prispevati k razvoju družbe, ki temelji na znanju.

Z vključitvijo virtualne tehnologije v akademsko kulturo univerz je cilj tega projekta povečati kakovost in raven učinkovitosti poučevanja in ohranjanja znanja z interaktivnimi metodami učenja, s čimer prispevamo k izboljšanju znanj in nadaljnji izgradnji digitalne družbe v državah zahodnega Balkana.

Specifični cilji projekta so povezani z izobraževanjem akademskega osebja, razvijanjem učnih metodologij in orodij, opolnomočenjem študentov z ustreznimi digitalnimi kompetencami, kot so uporaba orodij in programske opreme, ter spodbujanjem sodelovanja z industrijskimi partnerji.

Spletna stran projekta: www.vtech-project.eu

Ime projekta: Vtech@WBUni – Modernizacija Univerz zahodnega Balkana z uporabo tehnologij navidezne resničnosti

Program: Erasmus+ Capacity Building in the field of Higher Education

Trajanje: 15.11.2019 – 15.11.2022

Vrednost projekta: 867.124,00 EUR

Šifra projekta: 610281-EPP-1-2019-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP

Partnerji:

 • Aleksandër Moisiu University of Durrës (UAMD), Albania
 • POLIS University (U_Polis), Albania
 • European University of Tirana (UET), Albania
 • Epoka University (EPOKAUNI), Albania
 • University of Prishtina (UP), Kosovo
 • University for Business and Technology (UBT), Kosovo
 • Mother Teresa University (MTU), Macedonia
 • South East European University (SEEU), Macedonia
 • University of Tartu (UT), Estonia
 • Lodz University of Technology (TUL), Poland
 • University of Ljubljana (UL), Slovenia