Članica UL: UL Fakulteta za elektrotehniko

Šifra: V2-1916

Naziv projekta: Vpliv četrte in pete industrijske revolucije na življenje invalidov

Obdobje: 01.11.2019 – 31.10.2021

Letni obseg: FTE (SICRIS)

Vodja: prof. dr. Andrej Kos (SICRIS)

Veda: Tehnika

Sodelujoče raziskovalne organizacije: Geodetski Inštitut Slovenije, Fakulteta za elektrotehniko (SICRIS)

Partnerji


Koordinator: Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani


Partner: Geodetski institut Slovenije

Financiranje:


Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenija


Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Vsebinski opis projekta

 

Tehnologije, ki olajšujejo življenje in delo invalidom, so v stalnem razvoju. Kljub obstoju določenih rešitev, številni invalidi zaradi omejenih možnosti  dela, mobilnosti in izobraževanja še vedno občutijo socialne razlike. Razvoj za invalide zahteva številne prilagoditve tipom in kategorijam invalidov, pri čemer tudi te še niso interdisciplinarno in medresorsko usklajene. Novi industrijski revoluciji bosta še povečali socialne razlike. Potrebno bo dodatno ali na drug način zaščititi etični, pravni in ekonomski status invalidov.

Cilj projekta je evidentirati in ovrednotiti tehnologije obeh novih industrijskih revolucij in ugotoviti, v čem lahko izboljšajo bivanje in zaposlitvene možnosti za invalida. Redefinirati je potrebno pojem invalida, oviranosti, tipa in kategorije invalidnosti. Pri tem je potrebno upoštevati, da invalidi niso edina ranljiva skupina s posebnimi potrebami in da tudi drugi ranljivi pripadniki populacije potrebujejo tehnične pripomočke in druge oblike zdravstvene ter socialne pomoči. Cilj projekta je tudi raziskati tipične scenarije bivanjskih in delovnih situacij invalidov, ki bi jih lahko izboljšali s pomočjo novih tehnologij.