V Evropski uniji je identificirano pomanjkanje strokovnjakov za področje razvoja mobilnih aplikacij. Programi za usposabljanje razvijalcev so bodisi zastareli ali preobsežni. S projektom VET4APPS želimo modernizirati področje poklicnega izobraževanja za razvijalce mobilnih aplikacij na način, da bomo razvili MOOC (Massive Open Online Course), v katerem bodo izpostavljene veščine načrtovanja in oblikovanja mobilnih aplikacij ter poslovnih aspektov (poslovni modeli, prihodki, trženje).

Ime projekta: A Strategic Partnership to Develop Innovative VET Open Educational Resources for Mobile Apps Entrepreneurs (VET4APPS)

Program: EU, Erasmus+, KA2 – Cooperation and Innovation for Good Practices

Trajanje: 01.09.2014 – 31.08.2016

Vrednost projekta: 296.291,00

Šifra projekta: 2014-1-FR01-KA202-008702

Partnerji:

  • Universite Claude Bernard, Lyon, FR; Koordinator
  • Associations of Employment and Learning Providers, GB
  • Exelia Learning, GR
  • GIP FCIP (head office of state education in Lower Normandy), FR
  • University of Ljubljana, SI