Sistemski pristop k vseživljenjskemu učenju za potrebe gospodarstva, uvedba mikrodokazil in prenos v študijske programe.

V okviru projekta bomo pripravili predlog za sistemski pristop za prenos znanja med univerzo in podjetji, ki vključuje analizo načinov prenosa znanja in obstoječih dobrih praks ter identifikacijo najbolj primernega pristopa za okrepitev vseživljenjskega učenja (VŽU) v skladu s potrebami gospodarstva. Za namen uvajanja mikrodokazil bomo pripravili shemo za uvajanje mikrodokazil v sistem VŽU za potrebe gospodarstva.

Aktivnosti bodo izvedene v dveh fazah:

  1. faza priprave sistemskega pristopa za prenos znanja med univerzo in podjetji in prenosa znanja na druge ciljne skupine, z namenom prekvalifikacije in dokvalifikacije z uporabo mikrodokazil
  2. faza testiranja pristopa z novim pilotnim programom usposabljanja decentralizirane rešitve, ki naslavlja potrebe trga dela.

Rezultati (z morebitnimi dopolnitvami) bodo prenosljivi na nekatere druge članice univerze, predvsem tiste, ki podjetjem lahko ponudijo programe usposabljanja iz področja tehnologije. Izkušnje iz pilotnega programa usposabljanja decentralizirane rešitve bodo uporabljene pri premislekih o možnem prenosu vsebinskih novosti v študijske programe ali interdisciplinarne module usposabljanja.

 

Ime projekta: UL za trajnostno družbo – Vseživljenjsko učenje in mikrokrediti: Sistemski pristop k vseživljenjskemu učenju za potrebe gospodarstva, uvedba mikrodokazil in prenos v študijske programe.

Program: Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija – NextGenerationEU

Vrednost projekta: 591.439,00

Šifra projekta: /

Trajanje: september 2022 – december 2025

Partnerji:

  • Ekonomska fakulteta
  • Fakulteta za družbene vede
  • Filozofska fakulteta