V okviru projekta bomo analizirali, raziskali ter na sodobni opremi preizkusili metode in pristope na področju kibernetske varnosti sistemov ter varnega razvoja, načrtovanja in testiranja programske in strojne opreme, komunikacijskih omrežij in storitev. Celovit pregled nad tem področjem, ki vključuje osnovna načela in izhodišča za samostojno in kompetentno načrtovanje varnih IKT sistemov in rešitev ter osnovno poznavanje ekonomskih, pravnih in etičnih okvirov načrtovanja, razvoja in prodaje opreme in storitev, bomo preslikali na študijski interdisciplinarni modul Kibernetska varnost in z njim prenovili VSŠP Aplikativna elektrotehnika, obenem pa bo na voljo tudi zunanjim študentom.

 

Ime projekta: UL za trajnostno družbo – Kibernetska varnost

Program: Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija – NextGenerationEU

Vrednost projekta: 687.092,00 €

Šifra projekta: /

Trajanje: september 2022 – december 2025

Partnerji:

  • Fakulteta za elektrotehniko
  • Fakulteta za računalništvo in informatiko
  • Pravna fakulteta
  • Ekonomska fakulteta
  • Pedagoška fakulteta