V okviru projekta TV-WEB je bila razvit in preizkušen celoten pilotski sistem za prenos multimedijskih vsebin in internetnih storitev preko prizemne radiodifuzne oddaje (DTT). Glavni namen je izboljševanje dostopnosti in razpoložljivosti avdio-video in multimedijskih storitev, ki vključujejo uporabo interneta s strani končnih uporabnikov, za katere obstaja tveganje izključenosti iz informacijske družbe (starejši, invalidi, ekonomsko šibki, prebivalci odročnih področij z omejenim dostopom do internetnih storitev ter računalniško in internetno nepismeni).

Uporaba tehnologij in storitev IKT ima pomemben vpliv na trajnostni razvoj v družbi. Projekt se je osredotočal na pilotne implementacije in vključevanje različnih deležnikov, s čimer je zagotovljen širok vpliv na družbeni in gospodarski razvoj v jugovzhodni evropski regiji. Dolgoročno gledano projekt predstavlja zelo pomemben prispevek k reševanju težav povezanih z digitalno ločnico in e-vključenostjo ter s tem pripomore k razvoju “regije enakih možnosti”.

Projekt TV-WEB temelji na inovativnem pristopu, ki predvideva agregacijo internetnih vsebin v t.i. vrtiljaku za potisne storitve in njihovo distribucijo preko omrežja digitalne prizemne televizije (DTT/DVB-T). Ena izmed pomembnih inovacij projekta je delovanje tudi brez aktivne povratne internetne komunikacijske povezave. S tem je uporabnikom omogočena interaktivna izkušnja, primerljiva z internetno povezavo preko podatkovnega omrežja z dvosmerno komunikacijo. Poleg tehnične rešitve je pomembno vlogo imel tudi proces načrtovanja, implementacije ter evalvacije uporabniške izkušnje končne rešitve.

Spletna stran: www.see-tvweb.eu

Trajanje: 01.10.2012 – 30.11.2014

Vrednost projekta: 1.430.048,90

Šifra projekta: SEE/D/0067/3.2/X

Partnerji:

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za telekomunikacije (LTFE), laboratorij za multimedijo (LMMFE), Slovenija, koordinator projekta
 • Openlab (Slovenija), INTK Murska Sobota (Slovenija),
 • Madžarska zveza za IKT (Madžarska),
 • Fundacija Theodore Puskás (Madžarska),
 • Inštitut za mikrovalove in fotoniko,
 • Tehnična univerza v Gradcu (Avstrija),
 • IITR Institute for Innovation and Trend Research (Avstrija),
 • Hrvaška zveza za informatiko (Hrvaška),
 • Agencija za regulacijo komunikacij (Bosna in Hercegovina),
 • Agencija za elektronske medije (Črna Gora),
 • Inštitut Mihajlo Pupin (Srbija),
 • Fakulteta za Elektrotehniko, Univerza v Črni Gori (Črna Gora)