Projekt TOUREST obravnava trajnostno upravljanje voda v turističnih obalnih ADRION regijah, na področju Italije, Slovenije, Hrvaške, Črne gore in Grčije.
V projektu bodo analizirane potrebe in zahteve turistične industrije (MSE in večjih podjetij), identificirani bodo primeri dobrih praks upravljanja z vodami, kot tudi uspešne politike v vključenih državah iz tega področja.
V nadaljevanju bodo razvita digitalna orodja, ki bodo turistični industriji omogočala spremljanje in ocenjevanje upravljanja z vodami, politikam odločanja pa presojanje stanja na ravni regije ali države.
Razvita orodja bodo testirana v praksi in evalvirana, kar bo prispevalo njihovemu vključevanju v regionalne ali nacionalne politike.
Projekt bo stremel k razširjanju zavedanja o pomenu vzdržnega upravljanja voda in razširajnju inovativnih dobrih praks za turistično industrijo, kot tudi politike odločanja.
Ključni rezultati projekta bodo:
 • skupna ADRION strategija in pripadajoči viri, za javne, upravne organe, z namenom spremljanja in presoje trajnostnega upravljanja voda v turističnem sektorju,
 • praktični prikaz učinkov uporabe orodij za spremljanje in upravljanje voda v turističnem sektorju in
 • akcijski načrti za upraven organe kot tudi deležnike turističnega sektorja v državah partnericah.

Program: Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020; First Call for Proposal

Trajanje: 01.01.2018 – 31.12.2019

Vrednost projekta: 971.816,99

Šifra projekta: 753

Partnerji:
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας/Region of Central Greece (GR)
 • Περιφέρεια Κρήτης/Region of Crete (GR)
 • HEP ESCO (HR)
 • Fondacija Biznis Start Centar Bar BSC Bar (MNE)
 • TECLA – Associazione Per La Cooperazione Transregionale, Locale Ed Europea (IT)
 • FLA – Fondazione Lombardia Per L’Ambiente (IT)
 • Rižanski Vodovod Koper d.o.o. (SI)
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (SI)
Pridruženi partnerji:
 • Direkcija Republike Slovenije za vode (SI)
 • ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca (IT)