Dobro uporabniško izkušnjo javnih storitev lahko zagotovimo le tako, da uporabniki sodelujejo pri njenem razvoju. Da bi pomagali pri zagotavljanju prihodnjih, trajnostnih in odzivnih javnih storitev z aktivnim sodelovanjem deležnikov ter vključevanjem novih tehnologij bo projekt zagotovil središče znanja in sodelovanja. Vsebine zanj bodo soustvarjene  v lokalnih okoljih s  sklopom pilotnih aktivnosti, vključno s sistemom pametnega načrtovanja, tehnološko usmerjenim vračanjem talentov, pilotom pametnega prometa in turizma ter vodnikom po zdravstvenih storitvah. Public Link združuje 6 partnerjev iz štirih držav, Irske, Španije, Finske in Slovenije, z dolgoletnimi izkušnjami pri zagotavljanju digitalnih javnih storitev.

Ime projekta: The Public Link

Program: DG CNECT

Vrednost projekta: 414.460,00 EUR

Trajanje: 18 mesecev, november 2021 – maj 2023

Kontakt: emilija.stojmenova@ltfe.org

Partnerji:

  • ERNACT – European Regions Network for the Application of Communications Technology
  • NUIG – National University of Ireland Galway
  • RCSO – Regional Council of South Ostrobothnia
  • UL – Univerza v Ljubljani
  • FSS – FOMENTO DE SAN SEBASTIAN S.A.
  • CTL – CENTRO TECNOLOGICO EN LOGISTICA INTEGRAL CANTABRIA