STORY (Added value of STORage in distribution sYstems) je evropski projekt, ki se osredotoča na predstavitev novih tehnologij za shranjevanje energije in njihove koristi v distribucijskih sistemih. Za vključevanje obnovljivih virov energije so potrebne nove rešitve za shranjevanje. Izziv projekta je, demonstrirati in nato oceniti vpliv inovativnih pristopov za uporabo termičnih in električnih sistemov za shranjevanje energije. Projekt STORY je sestavljen iz osmih demonstracijskih primerov, ki vsebujejo različne koncepte lokalnega shranjevanja energije, tako v industrijskih kot stanovanjskih okoljih. Demonstracijski primeri so usmerjeni v oceno učinka obsežne integracije malih shranjevalnikov energije v distribucijskem omrežju, z osrednjim vprašanjem: “Kaj bi lahko bila dodana vrednost malih porazdeljenih shranjevalnikov energije v elektrodistribucijskem omrežju?” Projekt vključuje 18 partnerskih ustanov v 8 različnih evropskih državah. V osmih demonstracijskih primerih bodo uporabljene različne porazdeljene tehnologije za shranjevanje energij in napredne IKT rešitve. Za uspešno uveljavitev malih porazdeljenih shranjevalnikov se bo oblikovalo tudi različne poslovne modele in predlagalo potrebne spremembe nacionalnih podpornih politik in regulatornih okvirov.

Več informacij na: www.horizon2020-story.eu

Ime projekta: STORY (added value of STORage in distribution sYstems)

Program: EU, HORIZON2020 (LCE-08-2014)

Trajanje: 01.05.2015 – 30.04.2020

Vrednost projekta: 12.484.339,00

Šifra projekta: 646426

Partnerji:

 • VTT      Teknologian tutkimuskeskus VTT           Finland
 • THNK   Th!nkE BVBA     Belgium
 • VITO    Vlaams Instituut voor technologisch onderzoek    Belgium
 • VLER    Vlerick Business School  Belgium
 • BASN    BaseN Oy         Finland
 • UL        University of Ljubljana   Slovenia
 • BEN      Beneens en Zonen bvba Belgium
 • EG        Elektro Gorenjska          Slovenia
 • VIES     Viessmann Belgium bvba           Belgium
 • HAW     Hawker GmbH  Germany
 • B9        B9 Energy Storage Ltd   United Kingdom
 • LOPT    Lopta Film GmbH          Germany
 • JR         Joanneum Research       Austria
 • ACT      Actility SAS        France
 • PI         Prospex Institute VZW    Belgium
 • CEN      Fundacion Cener-Ciemat            Spain
 • EXL      Exkal    Spain
 • UCL      UC Leuven        Belgium