Ekipa Laboratorija za multimedijo je v sodelovanju s študenti Multimedije izvedla snemanje posegov za zdravljenje aritmije srca s pomočjo ablacije, ki so bili izvedeni na kliničnem oddelku za kardiologijo Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Pripravljene vsebine bodo v prihodnje uporabljene na konferencah in pri izobraževanju naslednjih generacij kardiologov. Snemanje je potekalo v načinu “live-to-tape”, kar pomeni, da se je montaža multimedijskih vsebin izvajala v realnem času, kot da bi potekal prenos v živo.

Snemanje je vključevalo 3 daljinsko upravljane kamere, več mikrofonov in digitalni zajem različnih specialnih medicinskih naprav, kot so npr. sistem za 3D mapiranje srca, ultrazvok, elektrokardiogram, endoskopska kamera in drugi. Uporaba daljinskih kamer je omogočila, da ni bila potrebna prisotnost kamermanov v operacijski sobi, kar je zelo pomembno v sterilnih okoljih. Zajem digitalnih naprav je zaradi omejitev poseganja in drugih dejavnikov v medicinskem okolju dokaj zahteven postopek, omogoča pa, da so meritve, diagrami in drugi prikazi na inštrumentih zajeti zelo kvalitetno, kot da bi si jih medicinsko osebje ogledovalo na napravah v realnem času.

V mesecu novembru 2021 je na eni od strokovnih konferenc s področja kardiologije ekipa LMMFE na podoben način poskrbela celo za prenos kardioloških posegov v živo v predavalnico in na telekonferenčni klic, pri čimer so lahko slušatelji in kardiolog med operacijo tudi medsebojno komunicirali.

Ime projekta: Snemanje posegov za zdravljenje aritmije srca

Partnerji:

  • Univerzitetni klinični center Ljubljana
  • LMMFE, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani