Glavni cilj projekta Smartel je posodobitev učnega procesa na visokošolskih ustanovah partnerskih držav (Regija 1) s postavitvijo sodobnih platform za učenje na daljavo in pametnih učilnic (SMART E-Learning). Drugi cilj je razvoj novih pedagoških pristopov za uporabo Smart EL pri poučevanju vseh študentov, s posebnim poudarkom pri poučevanju naslednjih skupin študentov: invalidov iz oddaljenih in osamljenih geografskih regij, študentov v regionalnih podružnicah in študentov s slabim socialno-ekonomskim statusom.

Posebni cilji projekta so:

 • povečati odstotek predavanj (ali kontaktnih ur med pedagogom in študentom ali kreditnih točk ali doseženih učnih ciljev), izvedenih z uporabo IKT;
 • povečati prisotnost študentov pri predavanjih (na daljavo ali v učilnici) z uporabo IKT;
 • večja vključenost študentov s posebnimi potrebami v študijske programe ciljnih visokošolskih zavodov;

Vzpostavitev sodobnih platform za učenje na daljavo in pametnih učilnic bo študentom, ki ne bodo mogli financirati potnih stroškov in stroškov nastanitve, iz osamljenih geografskih regij in invalidom, omogočil, da se predavanj udeležujejo od svojih domov ali iz podružničnih učilnic na daljavo. Udeležili se bodo lahko predavanj, izvajali virtualne laboratorijske vaje, poslušali sintetiziran zvok učnega gradiva, brali podnapise video predavanj itd.

Spletna stran projekta: https://smartel.pr.ac.rs

Ime projekta:  Improving the process of education through the development of e-learning multimedia platform and smart classrooms

Program: Erasmus+ Capacity Building in the field of Higher Education

Trajanje: 15.11.2020 – 15.11.2023

Vrednost projekta: 831.873,00 EUR

Šifra projekta: 618534-EPP-1-2020-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP

Partnerji:

 • University of Pristina in Kosovska Mitrovica (UPKM, Kosovo*)
 • International Business College Mitrovica (IBC-M, Kosovo*)
 • University of Montenegro (UoM, Črna gora)
 • University Adriatic Bar (AUB, Črna gora) –
 • University of East Sarajevo (UES, Bosna in Hercegovina)
 • University of Mostar (UMO, Bosna in Hercegovina)
 • Universidad Politécnica de Madrid (UPM, Španija)
 • University of Malta (UMA, Malta)
 • Univerza v Ljubljani (ULJ, Slovenija)
 • CESIE (CESIE, Italija)