Cilj projekta je pomagati občinam in regijam v gorskih območjih, da se digitalno preobrazijo s pomočjo koncepta pametnih vasi, novimi oblikami vključevanja regionalnih deležnikov in podpore informacijsko komunikacijskih tehnologij.

Podeželske skupnosti v alpskem prostoru se soočajo s krčenjem delovnih mest, slabo ponudbo storitev ter slabšimi pogoji za razvoj podjetništva in socialnih inovacij, kar med drugim spodbuja tudi beg možganov. Digitalizacija se zdi obetaven pristop, ki lahko obrne trend. Koncept pametnih vasi v gorskih območjih lahko sprosti potencial lokalnih akterjev, da svojo regijo naredijo bolj privlačno za življenje in delo. Namen projekta je uporaba pristopa pametnih vasi ter novih oblik vključevanja regionalnih interesnih skupin (državne/lokalne oblasti, podjetja, akademsko okolje in civilna družba) v “quadruple helix” sistem, z namenom odprtja prostora za inovacije.

Projekt prispeva k ustvarjanju boljših pogojev za inovacije na dveh nivojih 1) organizacijski/ družbeni del (delo z regionalnimi interesnimi skupinami) in 2) tehnični del (razvoj digitalne platforme za izmenjavo in povezovanje ter nabor orodij in digitalnih produktov) ter združuje prednosti obeh strani.

Spletna stran: https://www.alpine-space.eu/projects/smartvillages

Ime: Pametna digitalna transformacija vasi v Alpskem prostoru (SmartVillages)

Program: EU, Interreg Alpine Space

Podpora: Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj preko programa Interreg Alpine Space

Trajanje: 17.04.2018 – 16.04.2021

Vrednost projekta: 2.689.072,80

Šifra projekta: ASP623

Partnerji:

 • Univerza v Mariboru, SLOVENIJA
 • Univerza v Ljubljani, SLOVENIJA
 • SmartiS City, poslovno svetovanje d.o.o., SLOVENIJA
 • Poliedra – Centro di servizio e consulenza del Politecnico di Milano su pianificazione ambientale e territoriale, ITALIJA
 • Agenzia di Sviluppo Gal Genovese S.r.l., ITALIJA
 • Energie und Umweltagentur Betriebs-GmbH Niederösterreich, AVSTRIJA
 • ADRETS – Association pour le Développement en REseau des Territoires et des Services, FRANCIJA
 • Regionalverband, Südlicher Oberrhein, NEMČIJA
 • Bodensee Standort, Marketing GmbH, NEMČIJA
 • Tiroler, Zukunftsstiftung (Standortagentur Tirol), AVSTRIJA
 • Software Competence Center Hagenberg GmbH, AVSTRIJA
 • Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete SAB, ŠVICA
 • Region Luzern West, ŠVICA