Projekt EIP z nazivom »Digitalna platforma za vinogradnike pri uvajanju skupnih okoljskih pristopov z namenom zmanjševanja obremenitev kmetijstva na okolje« in akronimom »SMART AGRO GRAPE« se neposredno vključuje v koncept naprednega vinogradništva znanega kot »pametni vinogradi«. Glavna priložnost in izziv za vinogradnike v tem konceptu je pravilno oceniti razmere in pogoje v vinogradih z namenom določitve optimalnega časa in lokacije učinkovitega ukrepanja, ki vključuje predvsem oceno idealne količine potrebne vode, gnojil in sredstev za varstvo in zaščito trte. Izziv je za vinogradnike zahteven, saj so v Sloveniji zaradi pestre lastniške strukture kmetijskih zemljišč in kulturne krajine, vinogradi lokacijsko zelo razpršeni in posledično vezani na specifične klimatske pogoje posameznih mikrolokacij.

Uporaba novih IoT in drugih digitalnih tehnologij v kmetijstvu in tudi v vinogradništvu lahko zagotovi nižje proizvodne stroške v primerjavi s klasično obdelavo v obsegu med 20-30%. Omenjena ekonomska učinkovitost se izkazuje kot priložnost predvsem z vidika optimizacije stroškov izkoriščanja vodnih virov za namakanje, uporabe sredstev za gnojenje in varstvo rastlin, ter samih stroškov dela v vinogradih. Trenutno namreč populacija mladih vinogradnikov in vinarjev uporablja digitalna orodja predvsem za promocijske aktivnosti in prodajo, medtem ko je uporaba za prenos inovacij in praks, ter optimizacijo upravljanja vinogradov velik izziv in priložnost za prihodnost. Da bi povečali učinkovitost, storilnost in splošno kakovost vina, bomo v okviru projekta EIP »SMART AGRO GRAPE« partnerska kmetijska gospodarstva opremili z novimi tehnologijami. Digitalne tehnologije, vključno z Internet Stvari (IoT), lahko vinogradnikom prinesejo koristne rešitve in jim pomagajo pri pametnem odločanju, ki temelji na podatkih za prilagoditev načina proizvodnje v vinogradih.

Koncept »pametnih vinogradov« tako vključuje nova merilna orodja, ki omogočajo zbiranje množice podatkov zahvaljujoč uporabi nizko energijskih brezžičnih senzorjev. Koncept predstavlja temelj  prognostičnega kmetijstva, ki temelji na opazovanju in merjenju okoljskih podatkov za optimizacijo pridelave rastlin in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Brezžični senzorji bodo nameščeni v osrčju »pametnih vinogradov«, neposredno v tleh, na strojni kmetijski mehanizaciji, oziroma kot centralna senzorična postaja, od koder se bodo podatki shranjevali na centralnem strežniku za shranjevanje in obdelavo.

Ime projekta: SMART AGRI GRAPE, Digitalna platforma za vinogradnike pri uvajanju skupnih okoljskih pristopov z namenom zmanjševanja obremenitev kmetijstva na okolje

Program: Evropsko partnerstvo za inovacije (EIP)

Vrednost projekta:  249.191,16 EUR

Trajanje: maj 2021- april 2024

Kontakt: emilija.stojmenova@ltfe.org

Partnerji:

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (vodilni)
 • ANDREJ KRMAC, kmetija
 • KMETIJSKA ZADRUGA AGRARIA KOPER, z.o.o., Koper
 • 2KM Consulting d.o.o., podjetniško in poslovno svetovanje
 • PERCIPIO, razvoj in prodaja storitev, d.o.o.
 • MATEJ KRALJ, kmetija
 • JAN BORDON, kmetija
 • DOMEN JOGAN, kmetija
 • ROK RAŽMAN, kmetija
 • KATJA LEBER VRAČKO, kmetija
 • Kobal Wine Estate, družba za pridelavo vina in žganih pijač d.o.o., kmetijsko gospodarsto