Glavni cilj projekta SaMBA je promovirati mobilnost z nizkimi emisijami ogljika  na območju Alpske regije (tj. javni prevoz, kolo, skupni prevozi).

S projektom je nastala transnacionalna skupnost, ki ji bodo zagotovljeni znanje in orodja za izboljševanje vedenjskih vzorcev. Orodja bodo osnovana na shemah nagrajevanja in ocenjevanja, ki jih bodo sooblikovali državljani, oblikovana bodo pravično hkrati pa bodo direktno povezana z zunanjimi stroški transporta. Glede na objektivne stroške že obstoječih možnosti za mobilnost z nizkimi emisijami ogljika, bo projekt SaMBA povečal možnost izbire za potencialne uporabnike. Izbire, ki so že na voljo, se velikokrat namreč ne obravnavajo kot optimalne možnosti, predvsem zaradi razkoraka, ki nastane če jih primerjamo s časovnim okvirjem in udobnostjo avtomobilov.

Potencial mobilnosti z nizkimi emisijami ogljika je v Alpski regiji še vedno nekoliko zaviran, saj je mobilnost velikega števila prebivalcev v ruralnih in urbanih predelih, še vedno tesno povezana z avtomobili. V veliki meri je to posledica neusklajenosti med ponudbo, potrebami in vedenjem ljudi na področju mobilnosti. Projekt SaMBA bo preko mehanizma nagrajevanja/ ocenjevanja poskušal doseči spremembo v obnašanju, z zmanjševanjem razpoke med trajnostnimi načini mobilnosti in osebnimi avtomobili.

Z namenom razvijanja 1) metod in orodij za ocenjevanje vpliva politike, 2) priporočil, ki upoštevajo regionalne posebnosti in različne potrebe ljudi in 3) priročnika za izvajanje zadanih smernic, projekt združuje 13 partnerjev iz petih držav. Vključuje pomembne akterje iz različnih področij, vključuje pa tudi državljane.

Spletna stran projekta: www.alpine-space.eu/projects/samba

Ime: Trajnostne mobilnostne prakse v Alpski regiji

Program: EU, Interreg Alpine Space

Trajanje: 17.04.2018 – 16.04.2021

Vrednost projekta: 2.036.192,55

Šifra projekta: ASP655

Partnerji:

 • Regija Piemont, Italija (koordinator)
 • Višji institut za teritorialne sisteme in inovacije, Italija
 • Provinca Padova, Italija
 • Mesto Chieri, Italija
 • Departma Isère, Francija
 • Regionalni naravni park Vercos, Francija
 • Magistrat Salzburg, Avstrija
 • Raziskovalni studiji Avstrija, raziskovalno društvo mbH, Avstrija
 • Prometno in tarifno združenje München, Nemčija
 • Poslovno podporni center Kranj, Slovenija
 • Mestna občina Koper, Slovenija
 • Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • Climate Alliance, Nemčija