V okviru krovne pogodbe med podjetjem ISKRATEL, d.o.o. in Fakulteto za elektrotehniko se nadaljuje dolgoletno sodelovanje na področju analiz, raziskav, razvoja in vzdrževanja signalizacijskih protokolov v klasičnih, NGN in IMS telekomunikacijskih omrežjih. V Laboratoriju za telekomunikacije (LTFE) so bili razviti ključni signalizacijski protokoli SS7, SIGTRAN, RADIUS in DIAMETER. V sodelovanje so vključene vse faze razvoja od arhitekturne zasnove, specifikacije, načrtovanja, implementacije do testiranja in vzdrževanja. Trenutno potekajo predvsem nadgradnje in prilagoditve za vključevanje v nova okolja in prehod na IMS v2.

Ime projekta: Vzdrževanje protokolov

Program: Pogodba o sodelovanju Iskratel – UL FE LTFE

Partnerji: ISKRATEL,d.o.o.

Trajanje: januar 1981 – naprej