Razvojno sodelovanje s podjetjem Iskraemeco. Projekt obsega analizo, predlog arhitekture, načrtovanje, razvoj funkcionalnosti in uporabniških vmesnikov, testiranje in doponitve funkcij na produktu podatkovnega prehoda in koncentratorja G3PLC GW/DC.