Dokazilo o obstoju dokumentov z uporabo blokovnih verig je prototipni sistem, ki omogoča trajno in zaupanja vredno shranjevanje dokazil o obstoju elektronskih dokumentov oz. datotek v blokovni verigi.

Prototipni sistem sestavlja:

  • Strežniški del, ki prek API-ja omogoča funkcije za beleženje in preverjanje dokazil o obstoju dokumentov v omrežju Ethereum.
  • Enostaven spletni uporabniški vmesnik, ki mogoča:
    • Izdelavo zgostitvenega sporočila (angl. hash) za izbrano datoteko
    • Podajo metapodatkov, ki jih dodamo zgostitvenemu sporočilu
    • Klic strežniške funkcije za beleženje PoE v blokovni verigi
    • Klic strežniške funkcije za preverjanje PoE v blokovni verigi

Primarni name rabe prototipa je strežniški del prek API-ja. Zato smo rešitev vgradili tudi v integracijsko platformo EkoSMART (http://ekosmart.net/sl/resitve/), kjer je PoE s tehnologijo blokovnih verig na voljo kot sistemska storitev za vse uporabnike integracijske platforme. Same zapise v blokovno verigo pa lahko vedno preverimo tudi v verigi sami, npr. z orodjem Etherscan (https://ropsten.etherscan.io).

Odpri aplikacijo PoE

IME PROJEKTA: EkoSMART

PROGRAM: Ministrstvo na izobraževanje, znanost in šport RS in  Evropski sklad za regionalni razvoj

TRAJANJE: 1.8.2016 – 31.7.2019