prof. dr. Matevž Pogačnik

Vodja skupine Multimedija
univ. dipl. inž. el.

+386 1 4768 101
matevz.pogacnik@fe.uni-lj.si

LinkedIn
Bibliografija