prof. dr. Beno Pehani

Bivši predstojnik Laboratorija za telekomunikacije, zunanji sodelavec
univ. dipl. inž. el.

+386 1 4768 430
beno.pehani@fe.uni-lj.si