Zlivanje medicine in zdravstva z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami je pomemben korak na poti do dostopnejše, kakovostnejše, cenejše in bolj personalizirane zdravstvene oskrbe ter učinkovitejše preventive. Hiter napredek tehnike, ki smo mu priča na drugih področjih, pa v kompleksnih sistemih digitalnega zdravja ni dovolj. Zaradi interdisciplinarnosti področja in velikega števila vključenih deležnikov obstaja nevarnost, da so razvite rešitve neustrezne z vidika zdravnikov, pacientov, regulatorjev ali drugih deležnikov. Posledično je potreben sistematičen pristop k zasnovi in razvoju rešitev. V članku podamo pregled postopka inženiringa zahtev, ki temelji na identifikaciji in vključitvi vseh deležnikov v postopek ugotavljanja in analize zahtev, kar je osnova za poznejše načrtovanje in razvoj sistema. Podamo pregled glavnih deležnikov rešitev digitalnega zdravja in njihovih pričakovanj. Potem opišemo dobre prakse razvijalcev sistema. Končno se dotaknemo še varstva osebnih podatkov, na katerem se srečajo vsi deležniki; to področje ima implikacije tako za delo inženirjev in razvijalcev kot medicinskega osebja ter posledično močno vpliva tudi na arhitekturo in funkcionalnosti celotne rešitve digitalnega zdravja.

SEDLAR, Urban, VOLK, Mojca, BEŠTER, Janez. Pristopi k načrtovanju in razvoju rešitev digitalnega zdravja. Elektrotehniški vestnik, ISSN 0013-5852. [Slovenska tiskana izd.], 2015, letn. 82, št. 3, str. 130-138, ilustr. http://ev.fe.uni-lj.si/3-2015/Sedlar.pdf.