Projekt PASEI II (Protection of Autonomous Systems Against Enemy Interference – Phase II) predstavlja nadaljevanje projekta PASEI I, ki je tekom implementacije identificiral različne tipe groženj in številne napade ter s tem povezane možne protiukrepe in oblikoval delovni načrt za implementacijo izbranih protiukrepov s ciljem zagotoviti portfelj zaščitnih ukrepov, ki jih je moč pridobiti in vzpostaviti na zahtevo. Osrednji cilj projekta PASEI II je razširiti razumevanje in prioritizirati grožnje glede na njihovo verjetnost in izvedljivost ter v operativnem okolju implementirati prioritetne protiukrepe. V ta namen se bo projekt osredotočil na naslednje raziskovalne tematike:

  • Izvedba terenskih preizkusov z namenom identifikacije realističnih groženj za primer obstoječega avtonomnega zemeljskega vozila, s poudarkom na človeške vidike groženj ter izkoriščanje komunikacijskih kanalov in tehnologij,
  • Zasnova in implementacija protiukrepov za izbrane možne in izvedljive grožnje, validacija v laboratorijskem okolju ter ponovna izvedba terenskih preizkusov za njihovo potrditev ter identifikacijo morebitnih dodatnih groženj, ki zahtevajo protiukrepe,
  • Priprava programa usposabljanja novih strokovnjakov, ki bodo postali vojaški inštruktorji za operaterje avtonomnih vozil na področju ocene (kibernetskih) groženj, in
  • Konceptualizacija pristopa k integraciji principov detekcije in odziva za poljubno (pol)avtonomno platformo.

Laboratorij za telekomunikacije (LTFE) bo v projektu sodeloval na področju kibernetskih groženj in protiukrepov v povezavi z uporabo komunikacijskih in podatkovnih tehnologij in storitev.

Program: European Defence Fund (EDF)

Začetek projekta: Februar, 2023

Trajanje: 24 mesecev

Kontakt: dr. Urban Sedlar, urban.sedlar@fe.uni-lj.si