Cilj projekta je sodelovanje z iraškimi provincami in jim z zagotavljanjem prenosa dobrih praks iz Slovenije pomagati krepiti legitimnost lokalne uprave.

Projekt ustreza potrebam province Basra na področju zaposlovanja in mladih ter odzivu na pandemijo COVID-19. Kot glavno področje, ki ga je potrebno nasloviti, je bilo izbrano področje zaposlovanja. Poudarek je na ustvarjanju zaposlitvenih možnosti, zlasti za mlade (do 29 let), saj ti predstavljajo večino prebivalstva v provinci Basra. Projekt ponuja rešitve za ustvarjanje zaposlitvenih priložnosti, podporo mladim podjetnikom ter vključevanju mladih žensk.

Projekt naslavlja ugotovljene potrebe po povečanju stopnje zaposlenosti mladega prebivalstva. Na eni strani ponuja primere dobre prakse ter na drugi strani nudi podporo njihovemu prenosu ter implementaciji v Al Basri. Sodelovanje bo pripomoglo k skupnemu prepoznavanju priložnosti v tej iraški provinci z namenom predlaganja učinkovitih in preglednih sistemov lokalne uprave in javnih služb ter preučevanja modelov in mehanizmov za nadaljnji razvoj iraške lokalne uprave.

Spletna stran projekta: https://p2p-slovenia-basra.com/

Ime projekta: PEER-TO-PEER COOPERATION WITH IRAQI GOVERNORATE – BASRA

Program: Supporting Recovery and Stability in Iraq through Local Development’ Funded by the European Union and Implemented by UNDP

Trajanje: 15.03.2021 – 14.03.2022

Vrednost projekta: 499 528, 94 EUR

Partnerji:

  • Association of Municipalities and Towns of Slovenia (SOS) (koordinator)
  • University of Ljubljana, Faculty of electrical engineering, Slovenia
  •  ZaVita consulting, Slovenia
  • STRITIH sustainable development, Slovenia