Cilj projekta je sodelovanje z iraškimi provincami in jim z zagotavljanjem prenosa dobrih praks iz Slovenije pomagati krepiti legitimnost lokalne uprave.

Projekt naslavlja potrebe province Al Anbar na področju kmetijstva in odzivanja na pandemijo COVID-19. Glavni cilj je v tej provinci povečati  zmogljivosti za učinkovito spoprijemanje z njihovimi prednostnimi izzivi v kmetijstvu.

Kmetijski sektor je v Anbaru poglavitnega pomena. Razvoj sektorja je odvisen od obstoja ustrezne kmetijske politike in upravljanja, spodbujanja uporabe sodobnih metod v kmetijstvu, ki temeljijo na uporabi znanosti in tehnologije pri ravnanju z viri, omejevanju širjenja bolezni in škodljivcev, uporabi kakovostnih semen, ohranjanju živalskih vrst in varovanja naravnih virov. Glavna pozornost je tako namenjena poslovanju manjših kmetij ter njihovi marketinški podpori; virtualnim trgom in kmečkim zadrugam.

Projekt nagovarja ugotovljene potrebe v kmetijskem sektorju v Al Anbarju. Na eni strani sektorju predstavlja primere dobre prakse ter na drugi strani podpira njihov prenos ter implementacijo v Al Anbarju. Sodelovanje bo pripomoglo k skupnemu prepoznavanju priložnosti v tej iraški provinci z namenom predlaganja učinkovitih in preglednih sistemov lokalne uprave in javnih služb ter preučevanja modelov in mehanizmov za nadaljnji razvoj iraške lokalne samouprave.

Spletna stran projekta: https://p2p-slovenia-anbar.com/

 

 

Ime projekta: PEER-TO-PEER COOPERATION WITH IRAQI GOVERNORATE – AL ANBAR

Program: Supporting Recovery and Stability in Iraq through Local Development’ Funded by the European Union and Implemented by UNDP

Trajanje: 15.03.2021 – 14.03.2022

Vrednost projekta: 499 528, 26 EUR.

Partnerji:

  • Association of Municipalities and Towns of Slovenia (SOS) (koordinator)
  • University of Ljubljana, Faculty of electrical engineering, Slovenia
  •  ZaVita consulting, Slovenia
  • STRITIH sustainable development, Slovenia