OnCreate je projekt v okviru programa ERASMUS+ Strateška partnerstva. Cilj je izboljšati virtualne ustvarjalne procese med študenti na desetih vključenih evropskih univerzah. Orodja za spletno sodelovanje večinoma podpirajo izmenjavo ustvarjalnih idej, ki izvirajo iz srečanj v živo. Projekt raziskuje potenciale in orodja za delovanje virtualnih ustvarjalnih procesov.

V okviru projekta se izvajajo poskusi na in med desetimi partnerskimi univerzami, (razvoj, izvajanje in testiranje spletnih programov in načinov sodelovanja).

Projekt naslavlja pogoste težave v sodelovanju v virtualnem okolju:

 • Kako povečati pogostost in intenzivnost sinhronega in asinhronega sodelovanja?
 • Kako lahko izrečemo konstruktivna mnenja v čustveno omejenem okolju, ne da bi tvegali nesporazume?
 • Kako komunicirati ideje vizualno in v realnem času?
 • Kako lahko predajamo vizualna, avditivna in haptična sporočila prek daljinskega digitalnega vmesnika?
 • Kako lahko izboljšamo dojemanje prisotnosti in občutek družabnosti za povečanje zavezanosti študentov?

Program: EU Erasmus+, mednarodni projekt

Trajanje: 01.09.2014 – 31.08.2017

Vrednost projekta: 447.603,00

Šifra projekta: 2014-1-DE01-KA203-000706

Partnerji:

 • HOCHSCHULE MAGDEBURG-STENDAL FH, Germany (koordinator projekta)
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za telekomunikacije (LTFE), laboratorij za multimedijo (LMMFE), Slovenija
 • TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, Finland
 • UNIVERSITY OF LINCOLN, UK
 • UNIVERSITY OF TAMPERE, Finland
 • UNIVERSITY OF AALBORG, Denmark
 • FH-POTSDAM, Germany
 • SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY, Turkey
 • LAPLAND UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, Finland
 • CVJM-Hochschule – International University of Applied Sciences, Germany