V projektu IKT v pedagoških študijskih programih UL se z aktivnostmi na področju pedagoških študijskih programov usposablja študente, bodoče osnovnošolske in srednješolske učitelje za didaktično uporabo informacijsko- komunikacijske tehnologije (IKT) v učnem procesu. V projektu sodeluje 9 ćlanic Univerze v Ljubljani: Akademija za glasbo, Biotehniška fakulteta, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za matematiko in fiziko, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Fakulteta za šport, Filozofska fakulteta, Pedagoška fakulteta in Teološka fakulteta. Fakulteta za elektrotehniko v projektu članicam, ki izvajajo pedagoške študijske programe nudi tehnično pomoč pri izvedbi pilotnih nadgradenj izbranih predmetov.

Cilji projekta so priprava strokovnih podlag za didaktično uporabo IKT za vsa področja izobraževanja osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev, ki jih izvaja UL, priprava priporočil za opremljenost šol z IKT in zagotavljanje informacijske podpore učiteljem, usposabljanja bodočih učiteljev za didaktično uporabo IKT na začetku učiteljske kariere ter posodobljena učna okolja pedagoških študijskih programov.

Spletna stran: http://ikt-projekti.uni-lj.si/

Naslov projekta: IKT V PEDAGOŠKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH UL

Vrednost projekta: 659.955,39 EUR

Trajanje: 1. 4. 2017 – 30. 9. 2018

Sofinanciranje: Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija

Šifra projekta:  C3330-17-539035