Projekt NEXES predstavlja tematsko nadaljevanje projekta GEN6, in se ukvarja z razvojem novih arhitektur in rešitev na področju storitev 112 po vsej Evropi. Projekt bo omogočil:

  • večje pogovorne zmogljivosti v kriznih razmerah, podporo socialnim medijem, ter bo naslavljal vidike, potrebne za podporo ljudi s posebnimi potrebami.
  • z uporabo podatkovnega klica 112 bo zagotovil hitrejše lociranje klicatelja in kraja dogajanja,
  • ter poskrbel za boljšo povezljivost in večjo interoperabilnost med delovanjem storitev v kriznih razmerah.

Povezava: http://www.nexes.eu/

Trajanje: 01.05.2015 – 30.04.2018

Vrednost projekta: 5.761.083,75

Šifra projekta: 653337