»Pokaži mi svoje odpadke in povedal ti bom, kdo si. Pokaži mi, koliko odpadkov proizvedeš, in povedal ti bom, v kakšni družbi živiš.« Tako pravi Thomas Hylland Eriksen v uvodu svoje knjige o odpadkih (Søppel, 2011). V projektu razširjamo Eriksenovo zamisel z raziskavo, ki bo osredinjena tako na nevidno življenje odpadkov kot tudi na ljudi, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in ravnanjem z odpadki – od potrošnikov do smetarjev.

Glavni cilj projekta je razvoj inovativne tehnološke rešitve, ki bo spremljala in prikazovala, kje in kako nastajajo odpadki v gospodinjstvih, in spodbujala zmanjševanje njihove količine. Razvoj te rešitve bo temeljil na pristopu, usmerjenem k ljudem. Zato bomo izvedli primerjalne raziskave praks na področju ravnanja z odpadki v šestih mestih: Ljubljana (Slovenija), Gradec (Avstrija), Trst (Italija), Zagreb (Hrvaška), Oslo (Norveška) in Dubaj (ZAE). Raziskava bo omogočila vpogled v življenje in delo »nevidnih« akterjev, npr. smetarjev, delavcev na smetiščih in ljudi, ki delajo v obratih za recikliranje, hkrati pa bo opisala lokalne navade, povezane z odpadki, ter predstavila smeti kot pomemben dejavnik v globalnem omrežju proizvodnje in potrošnje.

Spletna stran: https://www.zivljenjeodpadkov.si


Ime projekta: Nevidno življenje odpadkov: Razvoj etnografsko utemeljene rešitve za upravljanje z odpadki v gospodinjstvih

Trajanje: 01.11.2018 – 31.10.2021

Vrednost projekta: 1,72 FTE

Šifra projekta: L6-9364

Partnerji:

 

ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI (ZRC SAZU)

ZRC SAZU je vodilni slovenski raziskovalni center v humanistiki in vrhunska akademska ustanova v srednji, vzhodni in jugovzhodni Evropi. Ima multidisciplinarni značaj; poleg humanističnih ved se njena področja raziskav nanašajo tudi na naravoslovne in družbene vede. V svoji sedanji obliki deluje kot mreža sedemnajstih inštitutov s približno 300 raziskovalci in tehniki. Dejavnosti ZRC SAZU so vključene v globalne raziskovalne kroge, ne samo zaradi znanja, izkušenj in veščin raziskovalcev in tehnikov, temveč tudi zaradi kakovostne in sodobne tehnične opreme. Osnovno poslanstvo osrednje raziskovalne ustanove je izvajanje temeljnih raziskav v nacionalnih raziskovalnih programih, nacionalnih temeljnih raziskovalnih projektih, mednarodnih projektih in centrih odličnosti. ZRC SAZU sodeluje v številnih aplikativnih projektih, ki presegajo posamezna strokovna področja in omogoča neprecenljivo medinštitutsko in interdisciplinarno sodelovanje. Tovrstne izkušnje te inštitucije so koristne pri povezovanju raziskovalcev v projektni skupini in preseganju meja med vedami.

 

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO (LABORATORIJ ZA TELEKOMUNIKACIJE IN LABORATORIJ ZA MULTIMEDIJE)

Oba laboratorija delujeta kot inkubatorja ljudi, znanja in idej s področja telekomunikacij in z njimi povezanih področij, kot so multimedija, informatika, računalništvo in elektrotehnika. Člani obeh laboratorijev so dejavni na številnih interdisciplinarnih področjih: internet stvari (IoT), meritve prometa in prometna teorija, simulacije preklapljanja in usmerjanja prometa v sintetičnih in realnih omrežjih, mehanizmi za zagotavljanje kakovosti storitev pri prenosu podatkov, avdia in videa v žičnih in brezžičnih omrežjih IP, varnostni mehanizmi v IP in mobilnih sistemih, uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij pri skrbi za zdravje in omogočanje samostojnosti hendikepiranim uporabnikom, k uporabnikom usmerjeno načrtovanje in razvoj proizvodov in storitev, analiza uporabniške izkušnje, načrtovanje in razvoj multimodalnih interakcij, testiranje uporabnosti in dostopnosti itd. Pomembna dejavnost laboratorijev, ki tesno sodelujeta z gospodarstvom, je razvoj in testiranje uporabniških vmesnikov in multimodalnih interakcij. Ravno na tem področju bodo znanja laboratorijev ključna za uspešen razvoj tehnološke rešitve. Fakulteta za elektrotehniko sicer gosti tudi inovativno študentsko skupnost MakerLab; to je odprt laboratorij Univerze v Ljubljani, ki omogoča dostop do različnih orodij in spretnosti, ki jih študenti potrebujejo za uresničevanje inovativnih zamisli.

 

CVS MOBILE

Visokotehnološko podjetje CVS Mobile s sedežem v Ljubljani se od ustanovitve leta 2005 ukvarja z razvojem proizvodov in storitev za optimizacijo voznih parkov. Podjetje je vodilni slovenski ponudnik informacijskih rešitev in eden od najpomembnejših deležnikov v srednji in jugovzhodni Evropi na področju informacijskih rešitev za sledenje in upravljanje upravljanje voznih parkov. Rešitve podjetja CVS Mobile združujejo tehnologije za pozicioniranje po GPS, ki so s pomočjo komunikacijskih sistemov v vozilu ter telematskim prenosom podatkov o stanju vozila povezana z nadzornim centrom. Telematski sistemi, ki jih izdeluje podjetje, omogočajo spremljanje podatkov o lokaciji vozil in njihovem stanju, poleg tega pa olajšajo komuniciranja z vozili in vozniki. Sistemi se lahko uporabijo za optimizacijo poti, izboljšavo logističnih procesov in povečanje prožnosti voznega parka, kar pripomore k zmanjšanju obremenitve zaposlenih, porabe goriva in emisij toplogrednih plinov. Telematski sistemi podjetja CVS Mobile pomembno prispevajo k skrbi za okolje in spreminjanje navad voznikov ter pripomorejo k prehodu v nizkoogljično družbo.