Maša Gorenšek

Samostojna strokovna delavka VII/1
dipl. etn. in kult. antop. (UN)

masa.gorensek@fe.uni-lj.si