Marina Medvešček

Samostojna strokovna delavka VII/2 (II)
mag. posl. ved

+386 01 4768 810
marina.medvescek@ltfe.org