mag. Roman Kotnik

Projektni vodja
univ. dipl. inž. el.

+386 1 4768 111
roman.kotnik@ltfe.org