mag. Franci Katrašnik

Raziskovalec z magisterijem
univ. dipl. inž. el.

+386 1 4768 442
+386 51 662 730
franci.katrasnik@fe.uni-lj.si
francikat1

LinkedIn