Cilj projekta LIVERUR je inovativni poslovni model Živih Laboratorijev razširiti tudi v podeželske regije.

Živi laboratoriji so na uporabnika osredotočeni ekosistemi odprtega inoviranja, ki delujejo na teritorialno zamejenih področjih. V svoje delovanje preko javno-zasebnih partnerstev vključujejo spoznanja sočasnih raziskav in inovativnih procesov. LIVERUR žive laboratorije prepoznava kot inovativne poslovne modele, ki se razvijajo na podeželskih področjih, zato bo s pomočjo družbeno-ekonomske analize identificiral, opisal in izmeril razlike med pristopom živih laboratorijev in bolj tradicionalnimi podjetniškimi pristopi (masovna proizvodnja, razvoj cen, optimiziranje stroškov, racionalizacija).

LIVERUR živim laboratorijem namenja posebno pozornost, ker pospešujejo trajnostno (upo)rabo virov, izboljšujejo sodelovanje med udeleženci na vrednosti verigi in vodijo k razvoju novih storitev. V projektu LIVERUR koncept odprtega inoviranja uporabljamo v širšem smislu, in stopnjo (ne)uspešnosti določamo s pomočjo empiričnih raziskav različnih faktorjev. Zaradi pomanjkanja empiričnih raziskav, je eden izmed kratkoročnih ciljev projekta tudi izboljšanje poznavanja prednosti različnih poslovnih modelov, zlasti na ruralnih področjih. Dolgoročno bo projekt vplival na dvig možnosti za gospodarsko različnost na podeželju.

Spletna stran: https://liverur.eu/

Ime: Raziskovalni koncept živih laboratorijev na podeželskih področjih (LIVERUR)

Program: EU, Horizon 2020

Trajanje: 01.05.2018 – 30.04.2021

Vrednost projekta: 4.107.005,00

Šifra projekta: 773757

Partnerji:

 • Fundacion Universitaria San Antonio, Španija (koordinator)
 • Fundo Regional para a Ciencia e Tecnologia, Portugalska
 • Institouto Anaptixis Epicheirimatikotitas, Grčija
 • Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • Sogesca s.r.l, Italija
 • Wirelessinfo, Češka republika
 • Asociación para el Desarollo Rural Integrado de los Municipios de a Vega del Segura, Španija
 • Cesie, Itlija
 • Bundesanstalt fur agrarwirtschaft, Avstrija
 • TR Associates Ltd, Malta
 • Zemnieku Saeima, Latvija
 • Zafer Development Agency, Turčija
 • Dar Margoum, Tunizija
 • Unione dei Comuni del Trasimeno, Italija
 • Commissariat a l Energie Atomique et aux Eneriges Alternatives, Francija
 • E35 Fondazione per la Progettazione Internazionale, Italija
 • Cleopha GMBH, Nemčija
 • Chambre Regionale d’Agriculture Provence Alpes Côte d’Azur, Francija
 • Chambre Regionale D’Agricultures des Pays de la Loire, Francija
 • Wellness Telecom Sl, Španija
 • Uhlava Ops, Češka republika
 • Zentrum fur Soziale Innovation GmbH, Avstrija
 • Regionalmanagement Burgenland GmbH, Avstrija