Jaka Cijan

Raziskovalec
univ. dipl. inž. el.

+386 1 4768 105
jaka.cijan@ltfe.org