Spodaj navedene predmete se lahko izbere v okviru predvidene izbirnosti programov.

Vsak študent pa lahko dodatno izbere katerakoli 2 predmeta (10 KT) iz predmetnikov vseh članic UL (zunanja izbirnost).

Vsem študentom fakultet Univerze v Ljubljani priporočamo, da v okviru zunanje izbirnosti izberete predmet Interdisciplinarni projekti. Predmet se osredotoča na reševanje konkretnih problemov s timskim delom študentov iz različnih fakultet.