Eno izmed poglavitnih načel pri vzpostavitvi pametnega mesta je zagotoviti varno, zdravo in energijsko učinkovito okolje za prebivalce mesta. Zagotavljanje kakovosti zraka, dostop do čiste pitne vode, zelenih površin, zniževanja hrupa, povečanje varnosti in pretočnosti prometa, varnosti so dejavniki, na katere moremo biti pozorni pri izgradnji mest prihodnosti.

Ključni gradnik pametnega mesta, je poleg naprav in komunikacijskih tehnologij, ravno digitalna platforma, kamor se zlivajo podatki in prikazujejo različnim deležnikom (občanom, skrbnikom sistemov in upravljalcem mesta). Digitalna platforma mora omogočati različne nivoje dostopa do podatkov, nadzor in upravljanje procesov na daljavo, zlivanje množice podatkovnih tokov in integracije različnih obstoječih sistemov, napredno analitiko in alarmiranje ter varni način za hrambo in dostop do podatkov.

LTFE že vrsto let aktivno sodeluje pri oblikovanju in razvoju sistemov za pametna mesta. V okviru projekta razvijamo IoT platformo in storitve, ki bo v prihodnjih letih omogočila digitalizirati slovenska mesta.

Partnerji:

  • UL FE (LTFE)
  • UL FRI