Projekt ENGAGEje v  treh letih trajanja, prek izmenjav osebja, delavnic, študijskih obiskov in ustanovitve vrhunske mreže strokovnjakov pomagal 12 javnim partnerjem iz različnih evropskih držav definirati najboljše ekonomske modele za razvoj visoko-hitrostne širokopasovne infrastrukture na redko poseljenih območjih.
Z oblikovanjem ENGAGE platforme je bila v projektu predstavljena vrsta predlogov nacionalnim, regionalnim
upravam ter Evropski komisiji. S tem je projekt prispeval k sprejemanju boljših in bolj osredotočenih odločitev glede investicij v visoko-hitrostna širokopasovna omrežja v vključenih regijah.
Spletna stran: www.engage-interreg.eu

  

IME PROJEKTA: INTERREG IVC; Innovation and the Knowledge Economy, The Information Society

TRAJANJE: januar 2012 – december 2014

PARTNERJI:

 • Niverlan Joint Authority (FR)
 • Kent County Council (GB)
 • Harghita County Council
 • ERNACT EEIG (IRL)
 • ADRAL – Alentejo Regional Development Agency (SP)
 • TZI – Center for Computing and Communication Technologies (DE)
 • Economic Development Agency of Suupohja Region (FI)
 • Ministry of Education, Science and Sport (SI)
 • Self-government of the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship (PL)
 • University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering (SI)
 • Regional Council of South Ostrobothnia (FI)