V projektu smo izdelali in vzpostavili virtualno izobraževalno okolje za uporabnike naprednih interaktivnih e-učbenikov založbe Rokus-Klett. Rokus-Klett LMS poveže učitelje in učence v virtualnih učilnicah, ki učinkovito izboljšajo interakcijo v učnem procesu, obenem pa poenostavijo njegovo vodenje.

Rokus Klett LMS omogoča učitelju obveščanje učencev o nalogah in dejavnostih, spremljanje dela in napredka posameznih učencev ali skupine s pomočjo nazornih grafičnih predstavitev (razpredelnic, diagramov idr.), pripravo dodatnih nalog, preizkusov in še veliko več. Učencu sistem omogoča vpogled v lastne rezultate in statistike ter prejemanje obvestil, nalog in preizkusov, ki jih zanj pripravi učitelj.

LTFE je tehnološki partner založbe Rokus-Klett, ki zagotavlja delovanje, vzdrževanje in nadaljnji razvoj rešitve.

Partnerji:

  • Rokus-Klett d.o.o.

Trajanje: 2015 –