Energetska tranzicija predstavlja v okviru nacionalnih in mednarodnih strategij pomembno prioriteto. V skladu z obvezami in ambicijami držav članic pod skupno oznako “Green Deal” je zeleni prehod potreben tudi v vojaškem sektorju. Danes so vojaški kampi skoraj v celoti odvisni od fosilnih goriv, kar poleg visokega ogljičnega odtisa predstavlja tudi šibko točko in ranljivost za oborožene sile v smislu logistike in njihove odvisnosti od fosilnih goriv. Obenem izziv postaja še večji vzlic naraščajočih potreb po energiji za potrebe delovanja vojaške opreme.

Projekt INDY naslavlja trenutne izzive vojaških kampov in njihove odvisnosti od fosilnih goriv.

Pričakovani izid projekta INDY je strateški delovni načrt za razvoj in implementacijo rešitev za energetsko neodvisne in učinkovite postavljive vojaške kampe prihodnosti.

Strateški delovni načrt bo predlagal celovito spremembo pristopov v smeri:

 • Novega pristopa k proizvodnji, pretvorbi, shranjevanju, transportu, distribuciji in končni uporabi energije, in
 • naprednih načrtovalskih in simulacijskih orodij za razvoj novih tehnologij, energetskih produktov in upravljavskih sistemov za postavljive vojaške kampe s pouporabo izkušenj iz civilnega sektorja in aplikacij.

Projekt INDY predstavlja prvi korak k izboljšani varnosti dobave energije in avtonomije postavljivih vojaških kampov ter podpore njihove celostne tranzicije v smeri implementacije obnovljivih virov energije z uporabo novih disruptivnih tehnologij in rešitev. Cilj delovnega načrta je doseči zmanjšanje uporabe fosilnih goriv za 40% do 2030 in 100% neodvisnost od fosilnih goriv do 2050.

S krepitvijo sodelovanja med civilnimi in obrambnimi predstavniki bo projekt INDY dodatno krepil sodelovanje držav v projektu “Permanent Structured Cooperation – Energy Operational Function (PESCO-EOF), v katerem kot države članice sodelujemo Francija (coordinator), Belgija, Španija, Italija, Slovenija in Nizozemska, ter Portugalska, Irska, Grčija in Madžarka kot opazovalke.

»INDY, Energy Independent and Efficient Deployable Military Camps« predstavlja enega izmed prvih strateških projektov v sklopu zelenega energetskega prehoda in izboljšanja energetske učinkovitosti vojaške infrastrukture, ki ga sofinancirata Evropska komisija in Evropski obrambni sklad v okviru prvega sklopa razpisov v 2021.

Projekt traja 26 mesecev in bo potekal od decembra 2022 do januarja 2025.

Laboratorij za telekomunikacije (LTFE) bo v projektu sodeloval na področju zagotavljanja celostne kibernetske varnosti skladno z zahtevami in potrebami vojaškega sektorja na področju varnosti in interoperabilnosti. Osrednji cilj aktivnosti je zagotoviti kibernetsko varnost z omrežjem podprtega mikrogrid energetskega sistema za vojaške kampe na osnovi principov vgrajene varnosti (Security by Design) ter pasivnih in aktivnih kibernetskih pristopov, tehnologij in rešitev, s pomočjo katerih je moč doseči najvišjo stopnjo zaščite in odpornosti tovrstnih kritičnih infrastruktur.

V projektu sodeluje več kot 31 partnerjev in podizvajalcev iz 13 evropskih držav, poleg tega projekt podpira več kot 9 ministrstev za obrambo. Projekt koordinira slovenski partner TECES, Grozd Zelenih Tehnologij, s podporo Ministrstva za obrambo Republike Slovenije.

INDY partnerji in podizvajalci:

 1. Avstrija: AVL List GmbH
 2. Belgija: C&V Consulting, John Cockerill Renewables
 3. Bolgarija: Bolgarian Defence Institute (podizvajalec)
 4. Estonija: Cafa Tech
 5. Francija: The French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA), INEO Defense, Hensoldt Nexeya France, The French Institute for International and Strategic Affair (IRIS) (podizvajalec), NOVAKAMP (podizvajalec)
 6. Grčija: INTRACOM Defense AE
 7. Hrvaška: DOK-ING d.o.o. (podizvajalec)
 8. Italija: Leonardo S.p.A., SIRA S.r.l. (podizvajalec), University of Genova, DITEN (podizvajalec)
 9. Nemčija: Rheinmetall Project Solutions GmbH, Fraunhofer Society (Fraunhofer-Gesellschaft)
 10. Nizozemska: Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO)
 11. Norveška: Institute for Energy Technology (IFE)
 12. Slovenija: TECES, Green Tech Cluster (koordinator), Kolektor Setup, Univerza v Ljubljani (UL FS in UL FE), Univerza v Mariboru (UM FERI), Domel (podizvajalec), ZAG (podizvajalec)
 13. Španija: Arpa Equipos Móviles de Campaña (ARPA), INDRA Sistemas SA, National Institute of Aerospace Technology (INTA).

Program: European Defence Fund (EDF), EDF-2021-ENERENV-D-EEMC-2

Trajanje: 1.12.2022 – 31.1.2025

Kontakt: dr. Andrej Kos, andrej.kos@fe.uni-lj.si