Osnovni cilj raziskovalnega programa je raziskava možnosti uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) pri zagotavljanju večje kakovosti življenja (QoL – Quality of Life) tako posameznikov kot družbe v celoti. V tem okviru bomo izvajali raziskave po celotni vertikali, od optimizacije elektronskih vezij (nosljivih senzorjev, vgrajenih sistemov) in zanesljivih in zmogljivih prenosnih poti (optična vlakna, brezžični prenos), do načrtovanja sistemov in storitev, ki neposredno ali posredno vplivajo na izboljšanje QoL. Na področju  elektronskih vezij se bomo osredotočili na postopke za optimizacijo topologije vezij in generiranje algoritmov z namenom zmanjšanja porabe energije in podaljšanja časa avtonomnosti naprave. S pomočjo gramatične evolucije nameravamo iskati topologije energijsko učinkovitih vezij in algoritmov. Globoke nevronske mreže nameravamo uporabiti v postopkih avtomatizacije načrtovanja vezij in algoritmov. Za uporabo IKT pri zagotavljanju večje QoL je izredno pomembna tudi zanesljiva komunikacijska infrastruktura. Zadnji metri prenosne poti do uporabnikovega multifunkcijskega terminala danes predstavljajo ozko grlo pri zmogljivosti. Osredotočili se bomo na zmanjševanje zakasnitev, povečavanje pasovne širine in zanesljivosti prenosa, ki jih prinašajo sodobne rešitve konvergence radijskega in optičnega omrežja. Iskali bomo rešitve za dodatno integracijo optičnih in mikrovalovnih tehnologij. Poleg zanesljivih prenosnih poti so potrebna tudi zmogljiva in zanesljiva komunikacijska omrežja, ki omogočajo povezavo številnih senzorjev in aktuatorjev v internetu stvari (IoT – Internet of Things) . Zazo se bomo ukvarjali z zasnovo storitev pete generacije (5G), ki so prilagojene različnim vertikalnim sektorjem, še posebej na področjih digitalnega zdravja in urgentnih komunikacij, ter z raziskavami tehnologij IoT za podporo operativnega delovanja in terenskih intervencij.  Pri tem sta izrednega pomena kibernetska varnost in zagotavljanje zasebnosti, čemer bomo posvetili velik del raziskav. Razvijali bomo tudi porazdeljena okolja, ki bodo omogočala soustvarjanje inovativnih izdelkov in storitev. Z uporabo asistenčnih IKT bomo podaljševali neodvisno bivanje starejših, z elementi socialne inteligence pa zmanjševali obremenitve zaradi sodobne vsepovezanosti ter omogočali široko uporabo pametnih domov. Biomehanske povratne vezave z delovanjem v realnem času, ki za svoje delovanje uporabljajo nosljive senzorske naprave, lahko pripomorejo k zvišanju kakovosti življenja na področjih športa, rekreacije in rehabilitacije. Pri tem je izrednega pomena ustrezna, uporabniku prijazna komunikacija med človekom in strojem, zato ji bomo posvetili posebno pozornost, predvsem na področju načrtovanja inovativnih uporabniških vmesnikov v sodobnih in vozilih naslednjih generacij s funkcijami pol-avtonomne in avtonomne vožnje. Vse raziskave bodo potekale v sodelovanju s številnimi partnerji v akademski sferi, industriji in javnem sektorju.

Trajanje: 01.01.2019 – 31.12.2024

Vrednost projekta: 3,92 FTE

Šifra projekta: P2-0246

Vodja raziskovalnega programa: prof. dr. Sašo Tomažič