Turistični sektor po vsej Evropi doživlja velike spremembe. Živimo v dobi projektov, digitalnega, kreativnega, podjetniškega in zelenega gospodarstva, zato je uporaba celostnega pristopa k trajnostnemu razvoju turizma ključnega pomena. Partnerstvo HyPro4ST želi prispevati pozitiven družbeni in trajnostni učinek v turistični sektor. Projekt gradi na ideji, da skupne, transnacionalne dejavnosti ponujajo priložnosti za spodbujanje inovacij in napredka z združevanjem virov in dobrim poznavanjem trgov, kar je potrebno v hitro spreminjajočem se svetu.

Cilj projekta je razviti novo delovno mesto za sektor trajnostnega turizma »Trajnostni in hibridni projektni vodja«, usposobiti strokovnjake za trajnostno, hibridno, digitalno, kreativno in podjetniško vodenje projektov, pomagati pri lajšanju izgube delovnih mest, neenakosti in drugih tveganj.
HyPro4ST razvija skupni program usposabljanja, HyPro4ST VOOC, v skladu s pristopom ECVET/EQF/EQAVET in mikro poverilnicami, Praktičnim vodnikom HyPro4ST za trenerje, shemo certificiranja za nov profil in HyPro4ST Virtual Learning Hub.

S 6 seminarji, 6 spletnimi tečaji, 2 učnimi dejavnostmi na delovnem mestu in transnacionalno mobilnostjo projekt krepi kompetence 700 strokovnjakov, se spoprijema z neusklajenostjo veščin in podpira oblikovanje učinkovitega visokošolskega in poklicnega izobraževalnega sistema za sektor trajnostnega turizma.
Partnerstvo sestavlja 17 partnerjev iz 6 evropskih držav.

Ime projekta: HyPro4ST – Sustainable Tourism Innovation Through Hybrid Project Management

Program: ERASMUS-LS

Vrednost projekta: 1.374.630,00 EUR

Trajanje: 36 mesecev

Kontakt: emilija.stojmenova@ltfe.org

Partnerji:

 • Diktyo Poleon Gia Ti Viosimi Anaptyxi Kai Kykliki Oikonomia, EL
 • Razvojni Center Srca Slovenije d.o.o., SI
 • Univerza V Ljubljani, SI
 • Institut Za Poljoprivredu I Turizam Ustanova, HR
 • University Of Rijeka, Faculty Of Tourism And Hospitality Management, HR
 • Cesie, IT
 • Corinthia Hotels Association, EL
 • Olympiaki Epaideftiki Kai Symvouleftiki Epe, EL
 • Research Innovation And Development Lab Private Company, EL
 • Post-innovation For Sustainable Development, EL
 • Kozep-dunantuli Regionalis Innovacios Ugynokseg Nonprofit Kft, HU
 • Domínio Vivo – Formação E Consultoria, Lda., PT
 • Universidade De Aveiro, PT
 • Confederação Do Turismo De Portugal, PT
 • Confesercenti Provinciale Di Palermo, IT
 • Minerva 90 Kft., HU
 • Tüv Austria Servis d.o.o. ,SI