Fakulteta za elektrotehniko, 4PDIH in podjetje Google sta se povezala v partnerstvo in podpisala memorandum o strateškem sodelovanju. Gre za krovno pogodbo, v okviru katere bomo izvajali več skupnih aktivnosti.

V okviru projekta Grow Slovenia with Google je glavni namen sodelovanja spodbuditi posameznike, da pridobijo ustrezna (digitalna) znanja in spretnosti, ki jih zahteva sodobni trg dela:

 • nova, zelo iskana digitalna IT znanja za boljši karierni razvoj,
 • interaktivno učno izkušnjo prek globalno uspešnega portala Coursera,
 • strokovno in ažurno podajanje znanja – usposabljanja izvajajo strokovnjaki iz podjetja Google,
 • prilagojeno delo po lastni hitrosti in obsegu,
 • mednarodno priznano certificiranje za vsako zaključeno usposabljanje.

Spletna izobraževanja s področja IT so namenjena dvigu digitalnih kompetenc:

 • mladim, ki končujejo študij in šele vstopajo na trg dela ali pa so že aktivni iskalci zaposlitve,
 • učiteljem in vsem izobraževalcem v OŠ, SŠ, ki bodo z novimi znanji obogatili učni proces,
 • zaposlenim na občinah (v lokalni javni upravi), ki jim bodo pridobljena znanja pomagala k še večji učinkovitosti pri delu,
 • ostalim zainteresiranim posameznikom

Več informacij: https://4pdih.com/grow-with-google/

 

 

Ime projekta: Grow Slovenia with Google

Partnerji:

 • Google
 • Coursera
 • 4P DIH, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani